موضوعات = فیزیک رنگ
الکترولومینسنس سفید غیرعادی در دیود نور گسیل آلی بر پایه مشتقات ایمیدازولی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 215-222

محمد جانقوری؛ عزالدین مهاجرانی؛ زرین قاسمی؛ رویا سلامت بخش؛ امنه ابوالقاسمی فخری


اثر هندسه اندازه‌گیری بر رنگ‌سنجی نمونه‌های سفید براق

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 237-246

مهدی صفی؛ نجمه خلیلی


ساخت دیود نور گسیل آلی زرد و قرمز با اضافه کردن ماده رنگزا به روش لایه‌نشانی تک‌بوته‌ای

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 73-82

محمد جانقوری؛ عزالدین مهاجرانی؛ مهدی قلی پور اصل؛ پویا پناهیان فر