موضوعات = پوششهای سطح و خوردگی
مطالعه دمای ساخت و فرآیند‌های تشکیل پوشش روغنی ـ رزینی ایرانی «روغن کمان»

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

علی نعمتی بابایلو؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ فرهود نجفی؛ محسن محمدی آچاچلوئی


بررسی پوشش‌دهی کاغذهای صنعتی با کائولن بازیافتی

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 117-129

فائقه السادات مرتضوی مقدم؛ حسین رسالتی؛ سوسن رسولی؛ قاسم اسدپور


تاثیر پاک‌سازی مواد استخراجی چوب بر چسبندگی شفاف پوشه‌های رایج در صنعت مبلمان

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 143-151

محمد غفرانی؛ سعید خجسته خسرو؛ ابوالقاسم سالاروندیان


ارزیابی استحکام چسبندگی پوشش و ویژگی‌های لایه‌های سطحی تخته‌های سبک وزن هسته فوم

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-11

سعید خجسته خسرو؛ علی شالبافان؛ هایکو تومن


اثر حضور پیوندهای عرضی سیلوکسانی بر خواص کلوئیدی، مکانیکی و حرارتی پراکنه‌های پلی‌یورتان آب پایه خود شبکه‌ای شونده

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 267-276

فرزانه طباطبائی؛ منوچهر خراسانی؛ مرتضی ابراهیمی؛ آلبا گنزالس؛ لوردس ایروستا؛ هریتس ساردون


بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 331-340

بهرام نعمتیان؛ احمد رمضانی سعادت ابادی؛ محمد مهدویان احدی؛ قاسم بهلکه؛ سید آرش حدادی