کلیدواژه‌ها = پساب
رنگبری پساب رنگزای راکتیو توسط نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل عامل‌دار شده با بتاسیکلودکسترین

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 193-201

صدیقه برهانی؛ هاله خلیلی؛ نسیم سوهانکار؛ فوزی فروزمهر


بررسی عوامل مؤثر برحذف ماده رنگزای راکتیو از محلول با استفاده از امولسیون حاوی نانو ذرات کیتوسان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-10

حامد مومن‌زاده؛ علیرضا خسروی؛ علی رضا تهرانی بقا؛ کمال‌الدین قرنجیگ


بررسی کارآیی فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز198 از پساب رنگی

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 97-105

آرش دالوند؛ میترا غلامی؛ احمد جنیدی جعفری؛ نیازمحمد محمودی


بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری پساب حاوی رنگزای راکتیو مشکی 5 به روش اُزُن‌دهی

دوره 2، شماره 2، تیر 1387، صفحه 67-75

علی رضا تهرانی بقا؛ نیازمحمد محمودی؛ مختار آرامی