کلیدواژه‌ها = ژل
مطالعه رئولوژیکی پلاستی‌سول پلی‌وینیل‌کلراید: بررسی ساختار ژل در دمای اتاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

بهروز افتخاری؛ ملیحه پیشوایی


اصلاح سطحی و مشخصه‌یابی پلیمر پرشاخه پلی‌استر آمیدی با استفاده از مرکاپتو سیلان به روش سل-ژل

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-68

میثم شکراله نیا روشن؛ سعید باستانی؛ مرتضی گنجایی ساری


‌ بررسی تاثیر کانی‌ساز NaF بر ویژگی‌های رنگدانه هماتیت-زیرکن در روش سل-ژل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-30

حسین حیدری؛ رحیم نقی زاده؛ مریم حسینی زری؛ سجاد سبزکاری


تهیه و شناسایی پوشش‌های نانوکامپوزیتی ضد الکتریسیته ساکن بر‌پایه سیلیکا با فرآیند سل-ژل

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 215-222

سجاد بیانلو؛ اعظم رحیمی؛ امیر ارشاد لنگرودی


رنگ‌سنجی و مشخصه‌یابی نانو بلور فسفر ساخته‌شده به روش سل ژل، جهت استفاده در دیودهای ساطع‌کننده نور

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 95-101

حسن سامعی؛ رضا سلیمی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ حسین عیوض محمدلو


بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ‌سنجی فسفرهای نهایی

دوره 3، شماره 4، دی 1388، صفحه 251-256

رضا سلیمی؛ حسن سامعی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ محمدرضا تحریری


تهیه پوشش‌های لایه نازک نانوذرات آناتاز به روش سل ـ ژل در دمای پایین و بررسی اثر فوتوکاتالیستی آنها

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 121-129

داود زارع حسین آبادی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ اعظم رحیمی


بررسی مشخصات نوری و ساختاری نانولایه‌های ZnO:Er تهیه شده به روش سل ـ ژل

دوره 1، شماره 1، مهر 1386، صفحه 41-47

صبورا رخساری آذر؛ علی اکبر فراشیانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی تمیزی فر