کلیدواژه‌ها = فولاد نرم
بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 331-340

بهرام نعمتیان؛ احمد رمضانی سعادت ابادی؛ محمد مهدویان احدی؛ قاسم بهلکه؛ سید آرش حدادی


اثر زمان پیرسازی محلول شستشوی اسید سولفوریک حاوی ماده فعال‌کننده سطح بر عملکرد حفاظتی پوشش سیلان

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-170

سیدمهدی عروجی؛ رضا نادری محمودی؛ محمد مهدویان احدی