نویسنده = فرهود نجفی
شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 33-43

علی نعمتی بابای‌لو؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ فرهود نجفی؛ محسن محمدی آچاچلوئی


مطالعه عوامل مؤثر بر رسانایی نانوذرات پلی‌پیرول (دوپ شده با کلرید آهن III) تهیه شده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 145-154

فاطمه خادم؛ ملیحه پیشوایی؛ فرهود نجفی؛ مهدی سلامی کلجاهی


سنتز و شناسایی پراکنش‌کننده‌های غیریونی پلی‌اتیلن گلیکول یورتان اکریلات برای پوشش‌های تابش‌پز

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 217-223

منصور عامری اردستانی؛ فرهود نجفی؛ بهزاد شیرکوند هداوند


سنتز و شناسایی پوشش تابش‌پز هیبریدی نوالاک اپوکسی آکریلات- سیلیکا

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 295-305

نادر چاوشی؛ مهران رستمی؛ مهدی قهاری؛ فرهود نجفی