نویسنده = محمد ابراهیم علیا
سنتز نانوذره فریت روی اصلاح شده با سیلان و قابلیت رنگبری آن

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 91-100

نیازمحمد محمودی؛ زهرا افشار بکشلو؛ محمد ابراهیم علیا


تهیه رنگدانه‌های معدنی مقاوم در برابر حرارت با استفاده از سنتز نانو ذرات SiO2/TiO2 روی زئولیت

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 317-324

آرش الماسیان؛ مازیار پروین زاده گشتی؛ محمد ابراهیم علیا؛ غزاله چیذری فرد


رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 195-203

آرش الماسیان؛ محمد ابراهیم علیا؛ مازیار پروین زاده گشتی؛ غزاله چیذری فرد