تهیه رنگدانه‌های معدنی مقاوم در برابر حرارت با استفاده از سنتز نانو ذرات SiO2/TiO2 روی زئولیت

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

3 گروه نساجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

این مطالعه در راستای بررسی قابلیت‌های زئولیت به دلیل قیمت کم و کاربردهای زیاد این ماده انجام شده است، رنگدانه‌های زئولیت /SiO2/TiO2 توسط قرارگیری نانو ذرات سیلیکا و دی اکسید تیتانیم بر سطح زئولیت با روش سل – ژل سنتز شده است. خصوصیات رنگدانه‌ها توسط آزمون های تبدیل فوریه زیر قرمز (FTIR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آزمون تفرق پرتو ایکس (EDX) و آزمون حرارتی (TGA) بررسی شده است. آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز پیوندهای Si-O-Ti و Al(IV) در سطح زئولیت را تایید می‌کند. به علاوه نتایج آزمون‌های میکروسکوپی و تفرق پرتو ایکس نشان می‌دهد که ذرات سیلیکا و دی اکسید تیتانیم بر روی سطح زئولیت قرار گرفته‌اند. آزمون حرارتی نشان داد که مقاومت حرارتی زئولیت در اثر قرار گیری ذرات سیلیکا در اکسید تیتانیم افزایش می‌یابد. کامپوزیت سه جزیی تهیه شده می‌تواند به عنوان پرکننده یا پوشش دهنده در الیاف مورد مصرف در البسه آتش‌نشان‌ها پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Inorganic Heat Resistant Pigments by Synthesizing SiO2/TiO2 Nanoparticles on Zeolite

نویسندگان [English]

  • A. Almasian 1
  • M. Parvinzadeh 2
  • M.E. Olya 1
  • Gh. Chizari Fard 3
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Textile, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
3 Department of Textile, Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, SiO2/TiO2- zeolite pigments were synthesized by immobilizing mixed silica and titanium dioxide nanoparticles on modified zeolite via a sol-gel method. The characteristics of pigments were investigated by Fourier – Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscope (SEM), Electron dispersive X-ray spectrometer (EDX) and thermal gravimetric analysis (TGA). FTIR spectra showed AL (IV) and Si-o-Ti bonds on zeolite. SEM and EDX results showed the presence of silica and titanium dioxide nanoparticles on zeolite. TGA result demonstrated an increase in thermal stability through immobilizing of silica particles in titanium dioxide. This ternary composite can use as a filler or coating agent in fire mans clothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite LTA
  • pigment
  • Silica Nanoparticle
  • Thermal characteristics
  • Sol-Gel