نویسنده = مرتضی ابراهیمی
بررسی خواص و رفتار پخت سامانه تابش‌پز نانوکامپوزیت اپوکسی اکریلات/اکسید گرافن

دوره 17، شماره 3، آذر 1402، صفحه 189-201

سمانه جعفری‌فرد؛ مرتضی ابراهیمی؛ فرهاد شریف


بررسی عملکرد و سازوکار آغازگر نوری سه جزیی برپایه سافرانین

دوره 14، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 153-161

عاطفه نژادابراهیم؛ مرتضی ابراهیمی؛ زویر آلوناس؛ سلین کوتسه- برگن؛ کریستین لی


اثر حضور پیوندهای عرضی سیلوکسانی بر خواص کلوئیدی، مکانیکی و حرارتی پراکنه‌های پلی‌یورتان آب پایه خود شبکه‌ای شونده

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 267-276

فرزانه طباطبائی؛ منوچهر خراسانی؛ مرتضی ابراهیمی؛ آلبا گنزالس؛ لوردس ایروستا؛ هریتس ساردون


سنتز نانوکامپوزیت‌ سلف دوپ پلی‌آنیلین –رس در محیط‌ دی‌اکسیدکربن‌ فوق‌‌بحرانی و کاربرد آن در یک پوشش اپوکسی غنی از روی

دوره 7، شماره 4، دی 1392، صفحه 275-280

اسمعیل اکبری نژاد؛ مرتضی ابراهیمی؛ فرهاد شریف؛ محمدرضا محمدزاده عطار


بررسی اثر نانو ذرات آلومینا بر مقاومت به خراش رزین‌های یورتان اکریلات پخت شونده با UV

دوره 4، شماره 4، دی 1389، صفحه 217-222

قدسیه مشعوف؛ مرتضی ابراهیمی؛ سعید باستانی