نویسنده = امیرمسعود اعرابی
سنتز نقاط کوانتومی هسته – پوسته CdSe، CdS، ZnSe و CdTe/ZnS به روش هم‌رسوبی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 89-98

حسین شیرزاده درابی؛ مهدی شفیعی؛ امیر مسعود اعرابی؛ داوود محبی کلهری


بررسی عوامل موثر در دست‌یابی به رنگ‌های پیزوالکتریک

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-49

امیرمسعود اعرابی؛ سید مهدی عطیفه؛ رضا طبرزدی؛ فرزاد لالوی


سنتز رنگ‌دانه‌های مغناطیسی نانوذره‌ای Fe3O4 و نانوکامپوزیتی Fe3O4 - CuO به روش هم‌رسوبی

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 287-295

زهرا دستجردی؛ امیرمسعود اعرابی؛ مهدی شفیعی آفارانی؛ ابراهیم قاسمی


اثر ساختار زئولیت به عنوان حامل بازدارنده معدنی بر خوردگی فولاد نرم در محلول سدیم کلراید

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 267-277

لیلی رسولی؛ رضا نادری محمودی؛ محمد مهدویان احدی؛ امیرمسعود اعرابی


اثر پشت‌پوش‌کننده‌های مختلف بر پارامترهای رنگی و براقیت کاشی‌های لعاب‌دار

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 253-261

مهدی صفی؛ نجمه خلیلی؛ امیرمسعود اعرابی


تهیه نانو رنگدانه سبز اکسید روی تقویت شده با کبالت به روش احتراقی

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 111-117

سوسن رسولی؛ امیرمسعود اعرابی؛ شیرین جبلی معین


بررسی اثر افزودنی‌ها و شرایط محیطی بر لعاب احیایی مس

دوره 3، شماره 3، مهر 1388، صفحه 199-207

نسیم نایب پاشایی؛ مهیلا بی آزار مرکیه؛ امیرمسعود اعرابی؛ حسین سرپولکی