نویسنده = مهرناز قراگوزلو
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی جدید حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده و رنگدانه آلی تترا ایزوایندول

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 227-233

زهره مسگری؛ مهرناز قراگوزلو؛ علیرضا خسروی؛ کمال‌الدین قرنجیگ


سنتز نانوذرات رنگدانه نیمه‌هادی با یک روش شیمیایی سریع و ساده

دوره 3، شماره 3، مهر 1388، صفحه 169-175

مهرناز قراگوزلو؛ احمد رهنما