سنتز سبز نانوذرات اکسید روی از طریق تجزیه حرارتی کمپلکس روی به‌دست آمده از فنیل آلانین

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانومواد و نانوپوشش‌ها، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

2 دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد؛ مرکز تحقیقات شیمی رازی واحد شهرضا،، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

در این تحقیق با بکارگیری روش شیمی سبز و استفاده از اسید آمینه فنیل آلانین، نانوذرات اکسید روی فرآوری شدند. در این راستا ابتدا ترکیبات اولیه فنیل آلانین، نمک سولفوسالیسیل آلدهید سدیم و استات روی بصورت جداگانه در آب حل شدند. محلول‌های حاصل ترکیب و نگهداری شدند تا رسوب‌گذاری نماید. رسوب حاصل با عنوان کمپلکس روی تحت عملیات حرارتی قرار گرفت تا اکسید روی بدست آید. نتایج آنالیز حرارتی نشان داد تغییرات فازی در محدوده‌ی دمایی 400 تا 500 درجه سانتی گراد واقع می‌شود لذا به منظور بررسی دمای کلسیناسیون، دو دمای 400 و 500 درجه سانتی‌گراد برای کلسیناسیون انتخاب شد. هر دو نمونه حاوی اکسید روی بدون ناخالصی بود اما افزایش دما منجر به تشدید شدت پیک‌ها و درجه‌ی بلورینگی گردید. تصاویر میکروسکوپی نشان داد افزایش دما باعث افزایش اندازه ذرات و کیفیت تصاویر می‌شود. در مجموع افزایش دما باعث رشد صفحات بلوری در ذرات شده و به همین دلیل کیفیت تصاویر بدست آمده با افزایش دما افزایش یافته است. همین امر در خواص نوری نمونه‌ها نیز دیده می‌شود به گونه‌ای که میزان شدت تابش فوتولومینوسنس از حدود 5/3 کاندلا در نمونه دما پایین به بیش از 6 کاندلا در نمونه دما بالا افزایش می‌یابد. از سوی دیگر میزان جذب در نمونه فرآوری شده در دمای بالاتر، نزدیک به 20 درصد بیشتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Synthesis of ZnO Nanoparticles via Thermal Decomposition of Zn-Complex Achieved from Phenylalanine

نویسندگان [English]

  • M. Gharagozlou 1
  • S. Naghibi 2
1 Department of Nanomaterials and Nanotechnology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Materials Engineering;Razi Chemistry Research Center (RCRC), Islamic Azad University, Shahreza Branch
چکیده [English]

In this research, ZnO NPs were synthesized via a green chemistry method using phenylalanine. At the first step, phenylalanine, 5–sulfosalicylaldehyde sodium salt, and zinc acetate dehydrate were separately solved in water. The obtained solutions were then mixed and stirred to appear white sediment. This compound was calcined to synthesis ZnO powder. The STA results showed that phase transformation was accomplished in the temperature range of 400-500 ºC; therefore the firing temperatures were selected as 400 and 500 ºC. Both of the samples consisted of ZnO phase without impurity, whereas peaks intensity and degree of crystallinity increased by increasing the calcination temperature. Microscopic images showed that particle size and image quality were improved by temperature increasing. This phenomenon led to improve the optical properties of the synthesized sample. The absorbance and photoluminescence were intensified by increasing the calcination temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO nanoparticles
  • Green chemistry method
  • Phenylalanine
  • Thermal decomposition