فرآوری نانوذرات اکسید روی از لیگاند N ـ سولفوسالیسیدین گلایسیناتو به روش شیمی سبز

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانومواد و نانوپوشش‌ها، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

2 دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد؛ مرکز تحقیقات شیمی رازی واحد شهرضا،، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

استفاده از روش‌های شیمی سبز در فرآوری نانومواد به سرعت در حال رشد بوده و جایگزین روش‌های مبتنی بر حلال‌ها و واکنش‌گرهای سمی خواهد شد. در این تحقیق نانوذرات اکسید روی به روش نوین شیمی سبز با استفاده از لیگاند محلول در آب N-سولفوسالیسیدین گلایسیناتو سنتز و مشخصه‌یابی شدند. برای این منظور ابتدا کمپلکس معدنی روی (II) و N-سولفوسالیسیدین گلایسیناتو از تراکم اسیدآمینه گلایسین با سولفوسالیسیل آلدهید در حضور نمک روی تهیه شد. سپس از تخریب حرارتی کمپلکس حاصله در دماهای 400، 500 و 600 درجه سانتی‌گراد، نانوذرات اکسیدروی سنتز شدند. مشخصه‌یابی با استفاده از XRD، PL، طیف‌سنجی UV-vis، STA، FT-IR، SEM و TEM انجام شد. نتایج نشان داد نانوذرات بصورت ترکیب تک فاز ورتزیت با ساختار کروی و ذراتی با محدوده اندازه nm 45-35 در بستر آب سنتز شدند. گاف انرژی ذرات 3.20 الکترون ولت بود که در مقایسه با اکسید روی استاندارد 0.17 واحد کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of ZnO Nanoparticles from N-Sulfosalicylidene Glycinato Ligand Via Green Chemistry Method

نویسندگان [English]

  • M. Gharagozlou 1
  • S. Naghibi 2
1 Department of Nanomaterials and Nanotechnology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Materials Engineering;Razi Chemistry Research Center (RCRC), Islamic Azad University, Shahreza Branch
چکیده [English]

Application of the green chemistry in preparation of nanomaterials has been developed and replaced instead of toxic solvents and reagents. ZnO nanoparticles have been synthesized via a novel green chemistry method using a water soluble N-sulfosalicylidene glycinato ligand. For this purpose, the inorganic complex, Zn/N-sulfosalicylideneglycinato water soluble ligand has been prepared by the condensation reaction of glycine amino acid with sulfosalicylaldehyde in the presence of zinc salt. Then ZnO nanoparticles have been synthesized by the thermal decomposition of inorganic complex precursor at temperatures of 400, 500 and 600 °C. The products were characterized by XRD, PL spectroscopy, UV-vis spectroscopy, STA, FT-IR, SEM and TEM. The results confirmed that ZnO nanoparticles were synthesized in water based medium, in the wurtzite phase and spherical morphology with the average particle size of 35-45 nm. The band gap energy was achieved about 3.2 which is 0.17 units less than that of the bulk ZnO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO nanoparticles
  • Green chemistry method
  • N-sulfosalicylidene glycinato
  • Thermal decomposition