کلیدواژه‌ها = جذب
بررسی عملکرد جاذب کربن فعال اصلاح‌شده با نانوذرات اکسید آهن در حذف کریستال ویولت از آب

دوره 17، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 303-324

معصومه چهارکام؛ مریم طهماسب پور؛ موگه ساری ییلماز


جذب ماده رنگزای اسید قرمز 18 با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با ماده فعال سطحی هیامین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-37

محمد آبراری؛ آرش تحویلی؛ کامران محفوظی؛ بابک نوروزی


بررسی عوامل مؤثر برحذف ماده رنگزای راکتیو از محلول با استفاده از امولسیون حاوی نانو ذرات کیتوسان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-10

حامد مومن‌زاده؛ علیرضا خسروی؛ علی رضا تهرانی بقا؛ کمال‌الدین قرنجیگ