کلیدواژه‌ها = نانو سیلیکا
اصلاح سطحی نانو سیلیکا با جفت‌شونده اکریلیک سیلانی: تأثیر شرایط واکنش آمایش سطحی روی شیمی سطح ذرات اصلاح شده

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 271-282

یلدا زمانی کتک لاهیجانی؛ محسن محسنی؛ سعید باستانی؛ مهران رستمی


استفاده از طراحی آزمایش جهت بهینه‌سازی پایداری نوری سطح چاپ شده با تغییر در فرمولاسیون شفاف پوشه آب پایه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-8

مهدی موسوی؛ سیامک مرادیان؛ سعید باستانی؛ مجتبی جلیلی


آمایش نانو سیلیکا با آمینوسیلان: بررسی اثر pH واکنش بر خواص سطحی و کاربردی ذره

دوره 4، شماره 2، تیر 1389، صفحه 71-82

مهران رستمی؛ محسن محسنی؛ زهرا رنجبر


اثر حضور انواع نانوسیلیکا بر برخی خواص لاک‌های پلی‌یورتان دو جزئی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-8

مریم نیکنام؛ زهرا رنجبر؛ سعید باغشاهی