نویسنده = مرتضی تمیزی فر
بررسی اثر Li2Co5O10 به عنوان افزودنی آسیاب بر چسبندگی مینا‌های روی فولاد A283 (C) مورد استفاده در لوله‌ها و مخازن نفتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1387، صفحه 151-158

مانا نوروزپور؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی تمیزی فر؛ ابوالقاسم دولتی


تاثیر دمای زیرلایه بر رشد نانوذرات‌‌ نقره انباشت شده بر روی شیشه سفید به روش کندوپاش مغناطیسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 41-47

ندا رحمانی نسب؛ سعید باغشاهی؛ محمد امیری شهبازی؛ مرتضی تمیزی فر


بررسی مشخصات نوری و ساختاری نانولایه‌های ZnO:Er تهیه شده به روش سل ـ ژل

دوره 1، شماره 1، مهر 1386، صفحه 41-47

صبورا رخساری آذر؛ علی اکبر فراشیانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی تمیزی فر