شناسایی آمین‌های آروماتیک پیش‌ماده رنگ در رنگ مو با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

نویسنده

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد

چکیده

رنگ موهای دائمی محصولاتی پرکاربرد و حاوی تعداد زیادی مواد حساسیت‌زا هستند. نشانه‌گذاری صحیح بر روی بسته‌بندی این محصولات به منظور فراهم کردن اطلاعات درخصوص محتویات آن اهمیت دارد. پیش‌ماده رنگ موجود در این رنگ مو‌ها عموماً آمین-های آروماتیک شامل مشتقات فنیلن آمین سولفوریک اسید یا اسید پارافنیلن دی‌آمینو سولفوریک هستند. با مطالعات انجام شده روی حد واسط‌ها واکنش‌های حساسیتی به آمینوفنل‌ها و 1، 4- بنزودی آمین‌ها گزارش شده است، حتی سمیت و سرطان‌زایی برخی نیز مشاهده شده است. این مطالعه با هدف شناسایی 6 ترکیب از آمین‌های آروماتیک به کار رفته در رنگ‌موهای تجاری توسط 4 سیستم حلالی و 2 افشانه آشکارساز با روش کاربردی و سریع کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) انجام شد. میزان حرکت لکه رنگی مربوط به آمین‌های آروماتیک مورد بررسی و مواد مرجع به وسیله فاز متحرک بر روی فاز ثابتRf ، با هم مقایسه شدند، آزمون بر روی 6 نمونه رنگ موی تجاری انجام شد و نتایج نشان داد که هر نمونه حاوی 3 تا 5 ترکیب از آمین‌های آروماتیک مورد بررسی بودند، برتری این روش در مطالعه حاضر با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) مقایسه شد و برای اعتبارسنجی روش مورد استفاده چهار آزمایشگاه شرکت کردند، اعتبارسنجی نتایج نشان داد که تجدیدپذیری بین آزمایشگاهی این روش مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Aromatic Amines of Color Precursor by Using Thin-Layer Chromatography (TLC)

نویسنده [English]

  • M. Khaleghi Moghadam
Department of chemistry & Petrochemical Engineering, Faculty member of Standard Research Institue (SRI)
چکیده [English]

Hair dyes contain strong allergens and are widely available. Correct labeling is a necessity in order to provide information about the contents, aromatic amines of color precursor are commonly derived from phenylene amine sulfuric acid or para phenylene diamine sulfuric acid. More study in hair dye precursor showed the toxicity behavior and carcinogenesis by contact with aminophenols and 1-4 benzodiazines. The aim of this study was to identify 6 aromatic amines used in commercial hair dye substances by 4 developing solvents and 2 indicator sprays, using a thin layer chromatography (TLC) method. The aromatic amines substances were identified by comparing the Rf values and colors between samples and reference substances.The results showed that each sample contains 3-5 aromatic amines. The superiority of this method in the present study was compared with high performance liquid chromatography (HPLC) and four laboratories participated in the validation and the results showed good interlaboratory reproducibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permanent hair dye
  • Aromatic amines
  • Thin layer chromatography
  • High performance liquid chromatography