رنگبری مواد رنگزای آنیونی از محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش‌داده شده با نشاسته عامل‌دارشده با دی‌تیوکاربامات

نویسندگان

1 گروه پژوهشی شیمی و پلیمر، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد

2 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پلی‌ساکاریدهای طبیعی مواد دوست‌دار محیط‌زیست هستند که برای جداسازی آلاینده‌ها از محلول‌های آبی استفاده می‌شوند و بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این میان، نشاسته ماده اولیه طبیعی فراوان، ارزان، تجدیدپذیر و کاملا زیست ‌تخریب‌پذیر است که به دلیل ظرفیت جذب پایین و پایداری کم، کاربرد آن در جداسازی مواد رنگزا محدود است. برای حل این مشکلات، نشاسته‌های اصلاح‌شده سنتز گردیده و به‌عنوان جاذب برای جذب مواد رنگزای آنیونی استفاده شده‌اند. در این تحقیق نشان داده شد که نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده با نشاسته عامل‌دار شده با دی‌تیوکاربامات (DTCS-MNPs) می‌تواند به‌عنوان جاذبی موثر، برای جداسازی مواد رنگزای آنیونی از محلول‌های آبی استفاده شود. همچنین نشان داده شده است که ظرفیت جذب DTCS-MNPs برای مواد رنگزای مورد بررسی به pH محلول وابسته بوده و جذب به‌صورت الکترواستاتیکی است. نتایج مطالعات واجذب نشان داده است که درصد واجذب مواد رنگزا از جاذب در محلول mol/l 0.25 Na2SO3 و در دمای ºC 25 به میزان 80% است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Water-Soluble Anoinic Dyes from Wastewaters by Using Dithiocarbamate Modified Starch-Coated Magnetic Nanoparticles

نویسنده [English]

  • F. Aryanasab 1
1 Department of Petrochemical Engineering, Standard Research Institute (SRI)
چکیده [English]

Natural polysaccharides are environmentally friendly materials for removing toxic pollutants from aqueous solutions, and attracted much attention. Among numerous polysaccharides, starch is an abundant, inexpensive, renewable and fully biodegradable natural raw material. However, its application in dyes removal is limited due to its low capacity and stability. To circumvent these problems, modified starches has been synthesized and applied as adsorbent for anionic dyes. We showed that the Fe3O4 magnetic nanoparticles coated with dithiocarbamate-modified starch (DTCS-MNPs) is an efficient adsorbent for the removal of water-soluble anionic dyes from wastewaters. It is found that the capacity of DTCS-MNPs for each dye is pH dependent, and the adsorption is governed by electrostatic attractions. The desorption data shows that the removal percent of dye from the dye loaded DTCS-MNP is over 80% in 0,25 mol/l Na2SO4 solutions at 25 ºC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic nanopaticles
  • Dithiocarbamate-modified starch
  • Dye adsorption
  • Wastewater