مطالعه فن‌شناسی پالت رنگ آثار نقاشی سه‌پایه‌ای جعفر چهره‌نگار در موزه مجلس شورای اسلامی

نویسندگان

1 دانشکده حفاظت و مرمت ، دانشگاه هنر تهران

2 گروه مرمت آثار فرهنگی و تاریخی ، دانشگاه هنر تهران

3 گروه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

دوره پهلوی (1375-1304 ه.ش) در تاریخ هنر ایران از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. به دلیل نفوذ فرهنگ و هنر غربی در این دوره، هنر و آثار نقاشان ایران به شدت تحت تأثیر هنر و فرهنگ غرب قرار می‌گیرد. این تأثیر و نفوذ هنر غربی از مدت‌ها قبل یعنی در دوره صفوی آغاز گردیده بود که در دوره قاجار و پهلوی به اوج خود می‌رسد. مطالعات زیادی در رابطه با روش و مواد مورد استفاده در نقاشی‌های دوره صفوی و قاجار انجام گردیده است اما در رابطه با مواد مورد استفاده در نقاشی‌های دوره پهلوی مطالعات کمی صورت پذیرفته است. این مقاله سعی در بررسی مواد، مصالح و روش‌های به کار رفته و همچنین بررسی تأثیر فرهنگ و هنر غربی در تابلوهای پرترۀ حسن اسفندیاری، محمدعلی فروغی و محمود احتشام‌السلطنه از مجموعه نقاشی‌های جعفر چهره‌نگار (یکی از هنرمندان دوره پهلوی) در موزه مجلس شورای اسلامی را دارد. روش‌های تجزیه و تحلیل PLM، FT-IR، SEM-EDS و XRF به علاوه مطالعات تاریخی، روش‌های بنیانی در شناسایی رنگدانه‌ها و الیاف مورد استفاده در این تابلوها می‌باشند. با توجه به نتایج و تحلیل‌های انجام شده، رنگدانه‌های سفید سرب، سفید روی، سفید کلسیت، زرد اکر، اکسید آهن، قرمز اخرا، لاجورد و نیل مورد استفاده چهره‌نگار در تابلوهای بررسی شده در این تحقیق، تحت تأثیر دوره‌های هنری پیش از پهلوی در ایران می‌باشد. همچنین استفاده از سفید تیتانیم، سبز کروم، زرد روی، کرومات سرب زرد رنگ و قرمز رنگ و آبی پروس در این تابلو‌ها، به تأثیر از هنرمندان خارجی و مواد وارداتی جدید بوده است. همچنین الیاف مورد استفاده برای بوم‌سازی تابلو کتان تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Study of The Materials in Three Tablout Atrrributed to Jafar-E-Chehrehnegar, in the Museum of the Iranian Islamic Parliament

نویسندگان [English]

  • K. Samanian 1
  • H. Abbasian 2
  • Z. Abbasi 3
1 Faculty of Conservation , Tehran University of Art
2 Faculty member at the University of Arts
3 Faculty member at the University of Arts
چکیده [English]

Pahlavi Period has a special feature in the history of art in Iran. Due to the influence of Westerns art and culture during this period, paintings and art are greatly influenced. The influence of Western art was begining from long ago of the Safavid dynasty, which reached its peak in Qajar and Pahlavi period. This paper attempts to identify the materials used in Pahlavi easel paintings. For this purpose, the boards portrait Hassan Esfandiari , portrait of Muhammad Ali Foroughi and Mahmoud Ehteshamosaltaneh portrait from paintings collection of Jafar-e-Chehrehnegar, in the Museum of the Iranian Islamic Parliament will be used as a case study.Techniques for analyzing PLM, FT-IR, SEM-EDS, XRF, as well as historical studies, basic procedures the identification of pigments and fibers are used in the painting. According to the results of the analysis carried out, the artist used white lead, zinc white, calcite white, yellow ochre, iron oxide, red ochre, ultramaryn, ,Indigo Blue, under the influence of artistic periods before Pahlavi in Iran. And used titanium white, green chrome, yellow zinc and lead chromate yellow and red, Prussian blue, under the impact of foreign artists and new materials have been imported. The fibers used for making canvas painting: canvas was diagnosed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Easel painings
  • Jafar-e-chehrehnegar
  • Pigments
  • PLM
  • XRF
  • FT-IR
  • SEM-EDS