بررسی و ساخت مینای زرین‌فام روی بدنه آرکوپال

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه پژوهشی نانو مواد و نانو پوشش‌ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

مینای زرین‌فام پوششی دکوری است که از دیرباز، سفالگران آن را به عنوان لعاب تزئینی به کار می‌برده‌اند. مشخصه‌ی بارز این نوع لعاب، تلالو و درخشندگی منحصر به فرد آن است. به گونه‌ای که در زوایای مختلف به رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود. این ویژگی‌ها از یک سو به تشکیل لایه‌های نازک و از سوی دیگر به تشکیل نانوذرات فلزی، در اینجا نقره، حین فرآیند تولید است. در این تحقیق، لعاب زرین فام با ترکیب جدید مناسبی برای بدنه آرکوپال تهیه شد و در نتیجه تعداد مراحل پخت از 3 به 1 مرحله کاهش یافت. آنالیزهای SEM و الگوی عنصری انجام شده روی نمونه‌های تولید شده، مبین وجود لایههای نازک مینای زرینفام، متشکل از نانوذرات محصور در محیط سیلیس، با ضخامت متوسط حدود 200 الی nm 400 می‌باشد. نتایج حاصل از مطالعات نظری و شبیه‌سازی از طیف بازتابی در زوایای مختلف تطابق بسیار خوبی را با نتایج تجربی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Characterization of a Lustre Glaze on Arcopal Body

نویسندگان [English]

  • F. Razavi 1
  • M. Ghahari 2
  • M. Rashidi-Huyeh 1
1 Department of Physics, University of Sistan & Baluchestan
2 Nanocoating and Nanomaterials Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Lustre production technique is one of the oldest methods of metal nanoparticles fabrication depended on chemical reducing atomosphere. This kind of ceramics is consisted of three steps; body production, applying white glaze on a body and after baking, recovering the lustre glaze on the opaque white glaze. Lustre has fascinating features due to the formation of a thin layer and metal nanoparticles. In this situation, the sample appears in different colors by changing the incident light angle. This happens due to the nano structures created during the manufacturing of the glaze. In this research, a new combination of lustre glaze was produced which is suitable for Arcopal body. Therefore, numbers of thermal treatment steps were reduced from 3 steps to one step. SEM analysis was used to identify the thickness of the thin layer. The layer varies between 200 to 400 nm. The theoretical studies and stimulation of the reflection spectra at different angles show that these results have good agreements with the experimental ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lustre
  • Silver nanoparticles
  • Arcopal