شناخت بست‌‌ (پیونده) در رنگ نقاشی‌های تاریخی ایران به روش ATR-FTIR

نویسندگان

گروه مرمت آثار، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

شناخت بست یا پیوند در رنگ‌ نقاشی‌های تاریخی ایران یکی از جنبه‌های مهم در شناخت و حفاظت این آثار هنری است. اصل مهم در روند شناخت آثار هنری، اجرای روش شناسایی بدون تخریب اثر تاریخی یا تخریب نمونه‌ی برداشت شده از آن است. روش ATR-FTIR از روش‌های غیرتخریبی مرسوم در جهان برای شناخت مواد آلی در نقاشی است. در تحقیق حاضر برای بحث در مورد کارایی این روش در مورد بست‌های مرسوم در نقاشی ایران، به نمونه‌سازی و آزمایش نمونه‌های جدید و سپس آزمون این روش بر روی نمونه‌های تاریخی پرداخته شده است. در نتیجه‌ی این بررسی، می‌توان روش مذکور را برای شناخت و دسته‌بندی انواع بست‌ها در مرحله اولیه (هیدروکربن‌ها، پروتئین، روغن خشک‌شونده) کارآمد دانست، ولی شناخت جزیی‌تر بست‌های هر گروه نیاز به آزمایش با روش‌های دیگری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Paint Binder in Historical Persian Paintings by ATR-FTIR

نویسندگان [English]

  • A. Karimi
  • Gh. Vatankhah
Faculty of Conservation, Art University of Isfahan
چکیده [English]

One of important aspects in the field of Art technology and conservation of Persian historical paintings is the characterization of binder (or binding medium) used in paints. The basic rule in this field is identification of historic materials without destruction of the works or the sample taken from them. ATR-FTIR (attenuated total reflectance-FTIR) is one of the common non destructive methods for characterizing organic materials in paintings. In this paper samples prepared using common binders of Persian paintings, have been tested for the evaluation of ATR-FTIR method. In the second step real historic samples have been tested. Results showed that the method is efficient in classification of binders (to hydrocarbon, protein and drying oil groups), but is not perfectly successful in detailed identification. Detailed research needs other test methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • binder
  • Persian Painting
  • Proteins
  • Drying oils
  • ATR
  • FTIR