ساخت الکترود انعطاف‌پذیر به روش چاپ جوهرافشان بر پایه منسوج با قابلیت دریافت سیگنال‌های قلب

نویسندگان

گروه نساجی ، دانشگاه گیلان

چکیده

این مطالعه امکان ساخت حسگرهایی بر پایه منسوج را برای کمک به فرآیندهای تشخیص و درمان برای بیماران قلبی نشان می‌‌دهد. الکترود طراحی شده براساس روش چاپ جوهر افشان ماده فعال‌کننده و لایه نشانی نانوذرات نیکل می‌باشد. میزان مقاومت الکتریکی به دست آمده در این روش 0.1 اهم بر سانتی‌متر مربع است، که این مقدار مقاومت الکتریکی برای الکترود دریافت کننده پیام‌های قلب مناسب می‌باشد.کیفیت پیام دریافتی از حسگرهای چاپی در دو فرم مربع و دایره با پیام‌های به دست آمده از الکترود مرجع دستگاه ثبت ضربان قلب از اشتقاق ΙΙ در حالت نشسته مقایسه گردید. مقایسه پیام‌های امواج ثبت ضربان قلب نشان می‌دهد که با کوچک‌شدن اندازه طرح حسگر و مسطح بودن آن به دلیل تمرکز سطح رسانا و کاهش در پراکندگی میدان الکتریکی موجود در سطح پوست حداقل اختلال در دریافت پیام‌ها دیده می‌شود، که همین امر باعث کاهش اختلاف در مقایسه با نمونه پیام مرجع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Flexible Textile Based Electrode Using Ink Jet Printing for Heart Signal Acquisition

نویسندگان [English]

  • F. Haghdoost
  • V. Mottaghitalab
  • A. Khodaparast Haghi
Textile Engineering Department, University of Guilan
چکیده [English]

Current study tries to explore the possibility of acceleration in recognition and remedy process of heart disease and continues electrocardiogram signal acquisition. The electrical resistance shows a range around 0.1 Ω/sq, which sounds quite proper for ECG signal acquisition. The quality of acquired signal from printed sensors in two forms of square and circle compared with the standard Ag/Agcl electrode using commercial electrocardiogram from derivative II in sitting situation. The comparison of acquired ECG signal data led to the consideration of small circular fabric sensor for better performance and the least disturbance regarding to homogeneity and attenuation in electric field scattering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel nanoparticle
  • Inkjet Printing
  • Bioelectric signal
  • Wearable ECG