رنگرزی کالای پنبه/ پلی‌استر با مواد رنگزای راکتیو انتخابی/ دیسپرس تحت شرایط خنثی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

2 مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

استفاده از پارچه‌های بافته شده از مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی به منظور بهره‌مند شدن از خواص مطلوب هر یک از اجزاء، متداول می‌باشد. روش شناخته شده برای رنگرزی این نوع کالاها، استفاده از مواد رنگزای راکتیو/ دیسپرس و یا مخلوط آنهاست که برای رنگرزی جزء پنبه‌ای با رنگزای راکتیو از قلیا استفاده می‌شود. از آنجایی که افزودن قلیا سبب بروز مشکلاتی از جمله ایجاد نایکنواختی در رنگرزی شده و از طرفی زمان‌بر است، رنگرزی کالای پنبه/ پلی‌استری با مواد رنگزای راکتیو انتخابی و دیسپرس در شرایط خنثی بررسی شد. در این روش قبل از رنگرزی یک مرحله آماده‌سازی بر روی رنگزای راکتیو انتخابی انجام می‌گیرد که طی آن با استفاده از شرایط قلیایی ضعیف، گروه‌های سولفاتو اتیل سولفون رنگزای راکتیو به وینیل سولفون تبدیل می‌شوند. به این ترتیب کاری که قلیا در حین رنگرزی انجام می‌دهد، پیش از رنگرزی انجام می‌گیرد. نتایج اندازه‌گیری درصد رمق‌کشی و درصد تثبیت در رنگرزی پارچه پنبه/پلی‌استر با بهترین شرایط آماده‌سازی رنگزاهای راکتیو انتخابی و رنگزای دیسپرس نشان داد که برای مخلوط رنگزاهای C.I. Reactive Blue 21 و C.I. Disperse Red 167، %94E%= و %84 F% = است و برای مخلوط رنگزاهای C.I. Reactive Black 5 و C.I. Disperse Red 167، 89% E%= و 81% =F% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dyeing of Cotton/Polyester Fabric with Selected Reactive/Disperse Dyes under Neutral Condition

نویسندگان [English]

  • J. Mokhtari 1
  • Mahdi Nouri 2
  • M. A. Sarli 1
1 Department of Textile Engineering, University of Guilan
2 Textile Engineering Departmen, University of Guilan
چکیده [English]

In order to have the better properties of each component, the use of fabrics prepared from natural and synthetic fibres blends are common. The well known method for the dyeing of this kind of fabrics is either the use of reactive-disperse dye or reactive/disperse dyes blend. For the dyeing of cotton component of the substrate with reactive dyes, the use of alkali is necessary. Since the addition of alkali during the dyeing process could cause unlevel dyeing and also it is time consuming, the dyeing of cotton fabric with selected reactive dyes under neutral condition was investigated. In this method, a mild alkali pretreatment of a selected reactive dye is done before dyeing stage in which the sulphato ethyl sulphone group of the dye is converted to the vinyl sulphone group. So, the role of alkali during dyeing process is performed before the dyeing process starts. The results obtained from the measurement of exhaustion and fixation percentages in dyeing of cotton/polyester substrate with selected reactive dye pretreated in optimised condition/disperse dye showed E%=94%, F%=84% for C.I. Reactive Blue 21 / C.I. Disperse Red 167 and E%=89%, F%=81% for C.I. Reactive Black 5 / C.I. Disperse Red 167.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reactive dye
  • dyeing
  • Fixation
  • exhaustion
  • Neutral condition