تولید دی‌اکسید تیتانیم با ساختار بلوری آناتاز با روش سولفات به عنوان عامل اپک‌کننده لعاب

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگدانه‌های معدنی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق برای اولین بار در ایران از کنسانتره ایلمینیت تهیه شده از معدن کهنوج، دی اکسید تیتانیم با ساختار بلوری آناتاز به عنوان عامل اپک‌کننده لعاب با روش سولفات تولید شد. ماده اولیه مورد استفاده حاوی 47.9% وزنی دی‌اکسید تیتانیم بوده است. از طریق آزمایش‌های انجام گرفته شامل مراحل آسیاب و خشک کردن، هضم، انحلال و احیا، تبلور، هیدرولیز، خالص‌سازی محصول هیدرولیز و کلسیناسیون، دی اکسید تیتانیم تولید شد. در این آزمایش‌ها برای به دست آوردن ساختار بلوری آناتاز دمای کلسیناسیون ºC5 650 مناسب تشخیص داده شد. مشخصات نمونه‌های به دست آمده حاصل از 3 بار انجام آزمایش‌ها، با روش‌های پراش اشعه X و فلورسانس اشعه X مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این روش‌ها، سه محصول حاصله، دی‌اکسید تیتانیم با ساختار بلوری آناتاز و دارای درصدهای خلوص 97.95، 96.03 و 96.39% وزنی بودند. محصولات نهایی حاصل از ایلمینیت معدن کهنوج با روش سولفات، به سبب درصد خلوص بالا و درصد پایین ناخالصی‌های نامطلوب، برای مصرف به عنوان عامل ایجاد رنگ و اپک‌کننده لعاب مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Production of Titanium Dioxide in Anatase Crystallographic Structure, as an Opacifier for Glazes by the Sulphate Method

نویسندگان [English]

  • H. Ahmadi Moghaddam 1
  • H. Jazayeri 2
  • R. Y. Saghakhaneh 3
1 Department of Inorganic Pigments and Glaze, Institute for Color Science and Technology
2 Chemical Engineering Department, Iran University of Science and Technology
3 Chemical Engineering Department, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this research for the first time in Iran, the anatase crystallographic structure of titanium dioxide was produced from the ilmenite concentrate from the Kahnooj mine by the sulphate method .The raw material contained 47.9 w% of titanium dioxide. By several experiments including grinding and drying, digestion, dissolution and reduction, crystallization, hydrolysis, purification of the hydrolyzate and calcination stages, titanium dioxide was produced. In these experiments, the calcination temperature of 650 5ºC was found suitable for producing anatase crystallographic structure. The samples obtained from performing the experiments for three times were analysed by XRD and XRF. According to the results, three products have anatase crystallographic structure of TiO2 and the purity of 97.95, 96.03 and 96.39 w%. Regarding the high purity of them and low percentages of undesirable impurities, the final products obtained from the ilmenite concentrate from the Kahnooj mine by the sulphate method, could be applicable as a coloring agent and opacifier for glazes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium dioxide
  • Sulphate process
  • Ilmenite concentrate
  • Anatase
  • Calcination