کلیدواژه‌ها = فوتوکاتالیست
سنتز نانوکامپوزیت La2CoFe2O7 و کاربرد کاتالیزوری نوری آن برای حذف رنگ‌های آلی

دوره 17، شماره 3، آذر 1402، صفحه 245-255

سمیه خمرنیا؛ ژیلا صفاری؛ مهری السادات اکرامی کاخکی


بررسی تاثیر دما در تهیه دی اکسید تیتانیم نانومیله روتایل به روش هیدروترمال جهت کاربردهای فوتوکاتالیستی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 251-259

علی بقایی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی