کلیدواژه‌ها = گرانروی
تأثیر غلظت و توزیع اندازه ذرات رنگدانه بر رفتار رئولوژیکی مرکب‌های لیتوگرافی

دوره 4، شماره 2، تیر 1389، صفحه 91-103

سعید باستانی؛ ملیحه پیشوایی؛ مجتبی جلیلی؛ شقایق سروش‌نیا


آمیخته‌های قیری مناسب جهت کاربردهای پوششی مختلف

دوره 1، شماره 1، مهر 1386، صفحه 7-18

وحید حدادی؛ علی اکبر یوسفی؛ علی‌رضا معینی؛ مسعود تقی گنجی؛ مرتضی خسروی