کلیدواژه‌ها = پلیمر پرشاخه
اصلاح سطحی و مشخصه‌یابی پلیمر پرشاخه پلی‌استر آمیدی با استفاده از مرکاپتو سیلان به روش سل-ژل

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-68

میثم شکراله نیا روشن؛ سعید باستانی؛ مرتضی گنجایی ساری