کلیدواژه‌ها = اسپینل
ساخت رنگدانه نانوساختار آبی آلومینات کبالت به روش هیدروترمال

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 263-270

مژده موسایی؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی احسانی


بررسی تأثیر میزان pH در تولید نانو ذرات کبالت-آلومینات به روش سنتز احتراقی

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 345-352

شیوا سالم؛ سید حمید جزایری؛ فدریکا بندییولی؛ علی اله وردی؛ منصور شیروانی


سنتز رنگدانه قهوه‌ای بر پایه اسپینل آهن، روی و کروم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 49-56

بهاره بشیرزاده؛ سید حمید جزایری؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ زیارتعلی نعمتی