سنتز رنگدانه قهوه‌ای بر پایه اسپینل آهن، روی و کروم

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت

3 دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

4 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این تحقیق رنگدانه قهوه‌ای بر پایه اسپینل آهن، روی و کروم ساخته شد. ابتدا نمونه مرجع خارجی از طریق مهندسی معکوس با دستگاه‌های XRF ، SEM و XRD مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، فرمولاسیون پایه تعیین گردید. سپس اثر درصد اکسید آهن و اکسید روی در فرمولاسیون رنگدانه و نیز شرایط حرارت‌دهی، بر اساس نتایج CIE-Lab، XRF، XRD، SEM و LPSA مورد بررسی قرار گرفت. بهترین رنگدانه با نسبت اکسید روی به اکسید کروم معادل 1.16 و نسبت اکسید آهن به اکسید کروم معادل 0.87 در دمای کلسیناسیون ºC 1250، قابل مقایسه با نمونه مرجع ساخته شد. افزودن بیش از 3 درصد (3 تا 7 درصد) رنگدانه در لعاب تغییر قابل ملاحظه‌ای در رنگ ایجاد نکرد و رنگ به حالت اشباع رسید. رنگدانه ساخته شده پایداری شیمیایی و حرارتی مناسبی از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Synthesis of Brown Pigment Based on Fe, Zn and Cr Spinel

نویسندگان [English]

  • B. Bashirzade 1
  • H. Jazayeri 2
  • M.A. Faghihi Sani 3
  • Z. Nemati 4
1 School of Materials, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Chemical Engineering Department, Iran University of Science and Technology
3 Department of Materials Engineering, Science and Researches Branch, Islamic Azad University
4 Department of Materials Science and Engineering of, Sharif University
چکیده [English]

In this research,a brown spinel based pigment has been synthesized. At first a reference brown pigment has been analysed by XRF, XRD and SEM. Then according to these results, various formulations have been prepared and calcined at defferent conditions. The obtained pigments have been analysed by CIE-Lab, XRF, XRD, SEM and LPSA. The prepared pigments as well as the reference pigment, have been added to the glaze. Then, after glost firring, their colors have been measured in CIE-Lab system. The results showed that color quality of the optimized pigment (i.e. ZnO/Cr2O3=1.6, Fe2O3/ Cr2O3=0.87 and Cal at 1250˚C) prepared it in this work was comparable with the reference one.The prepared pigment showed good thermal and chemical stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown pigment
  • Spinel
  • Ceramic pigment