آرشیو نشریه  سال اول - شماره اول - پاييز 1386 یکشنبه 25 شهريور 1386
1 رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک با استفاده از فرآیند نانوفوتوکاتالیز: مطالعه در مقیاس پایلوت
مولفین: نیازمحمد محمودی , مختار آرامی , کمال‌الدین قرنجیگ , فرحناز نورمحمدیان
 فایل مقاله
2 آمیخته‌های قیری مناسب جهت کاربردهای پوششي مختلف
مولفین: وحید حدادی , علی اکبر یوسفی , علی‌رضا معینی , مسعود تقی گنجی , مرتضی خسروی
 فایل مقاله
3 شبيه‌سازی محلول لوکوی رنگزای خمی
مولفین: علی شمس ناتری , محمود صابری مطلق
 فایل مقاله
4 سنتز رزين‌های آلكيد آب پایه
مولفین: علی اکبر یوسفی , ابراهیم بیگدلی
 فایل مقاله
5 بررسي مشخصات نوري و ساختاري نانولايه‌هاي ZnO:Er تهيه شده به روش سل ـ ژل
مولفین: صبورا رخساری آذر , علی اکبر فراشیانی , سعید باغشاهی , مرتضی تمیزی فر
 فایل مقاله
6 اندازه‌گیری غلظت رنگ در محلول‌های دوجزیی به روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی
مولفین: احسان اکرامی , علی شمس ناتری
 فایل مقاله
ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:602,526

کاربران حاضر:39