درباره نشریه

به عنوان تنها مرکز تخصصی مستقل در تمامی زمینه‌های علوم و فناوری رنگ بهترین مکان برای استقرار یک نشریه علمی کاملاً تخصصی و مرتبط با علوم رنگ می‌باشد. این پژوهشگاه به منظور ارتقای سطح دانش فناوری رنگ در داخل و نیز ارائه پیشرفت‌های نوین و دستاوردهای علمی و کاربردی محققین و پژوهشگران کشور و برقراری ارتباط علمی بین پژوهشگران اقصی نقاط کشور، بانی این کار شده و در تاریخ 24 / 2 /1386 مجوز انتشار را دریافت نموده است.
هدف از انتشار نشریه علمی علوم و فناوری رنگ، کمک به توسعه و اعتلای فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی در زمینه‌های مختلف رنگ و تقویت نشاط علمی در میان پژوهشگران، محققین و دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های جمعی و خودجوش پژوهشی - در جهت بالندگی علمی و فرهنگی و نیز فراهم نمودن زمینه‌ای برای تبادل نظرات علمی است.
 
دیگر اطلاعات نشریه به شرح زیر می باشد:
 
نشریه علمی علوم و فناوری رنگ
Journal of Color Science and Technology
صاحب امتیاز: پژوهشگاه رنگ  با همکاری انجمن علمی رنگ ایران
 
ترتیب انتشار: فصلنامه
روش: پژوهشی
زمینه: فنی مهندسی/مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان: فارسی، انگلیسی
محل انتشار: تهران
 
 
مدیر مسوول: پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر: پروفسور کمال‌الدین قرنجیگ
مدیر اجرایی: دکتر فرهاد عامری
ویراستار: دکتر بهزاد شیرکوند هداوند
طراحی و صفحه آرایی: خانم مهرنوش قاسمی
شاپا چاپی:8779 - 1735
شاپا الکترونیکی: 2169 - 2383