مطالعه و بهینه‌سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فرا‌صوت

نویسندگان

1 دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

مواد رنگزای موجود در گیاه اسپرک با استفاده از انرژی فراصوت استخراج و سپس تبدیل به پودر و عصاره تغلیظ شده گردید. عوامل موثر بر بازده استخراج با استفاده از طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ بهینه‌سازی شد و تاثیر متغیرهای دما، زمان، توان فراصوت و pH حمام با استفاده از طرح مرکب مرکزی (CCD) مورد بررسی قرار گرفت. میزان 0.1 گرم پودر گیاه اسپرک درml 100 آب مقطر استخراج شده و دمای °C30، زمان40 دقیقه، توان فراصوت 73% و 11pH= به عنوان شرایط بهینه معین گردید که در این شرایط، بازده استخراج برابر با 87.14 % بود. ماده رنگزای استخراج شده از گیاه نیز توسط دستگاه GC-MS مورد شناسایی قرار گرفت. علاوه برآن، مقایسه نتایج استخراج به کمک حلال و روش فراصوت نشان داد که نه تنها استفاده از فراصوت موجب افزایش بازده استخراج ‌می‌‌گردد بلکه به‌کارگیری این فناوری سبب کاهش زمان استخراج نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Optimization of Extraction of Dye from Weld with Ultrasonic Waves Assisted Extraction (UAE)

نویسندگان [English]

  • fatemeh AYNEHCHI 1
  • M. B.Kasiri 2
  • K. Gharanjig 3
1
2 Faculty of Applied Arts, Tabriz Islamic Art University
3 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, weld plant dyes were extracted by ultrasonic waves assisted extraction (UAE) method and then, transformed to the concentrated extracts and powder. The efficiency of the extraction process was optimized with employment of a central composite design (CCD), and the optimum conditions of the influential variables, including temperature, time, power of ultrasound, and the bath pH were investigated with response surface methodology (RSM). In this way, an amount of 0.1 g of weld plant powder was extracted in 100 ml of distilled water as the solvent. The optimized amount of variables was found to be of 30 °C, 40 min, 73% of ultrasonic power and pH= 11 of the dyeing bath, where the extraction efficiency was of 87.14%. Then, the extract was analyzed by GC-MS analytical method and 3, 7-dioxo-6, 6, 10-trimethyl-8,10-undecadien-4-yl was identified as the coloring agent of the plant. Also, comparison of using methanol, as the solvent, in conventional extraction method and in UAE method revealed that the use of ultrasound significantly increases the extraction efficiency. Moreover, this technology needs for shorter time in comparison to that of the conventional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ultrasonic extraction
  • Weld
  • optimization
  • Dye powder
  • RSM