یک نانوکامپوزیت ابرجاذب دوست‌دار محیط‌زیست بر پایه پلی‌(N- وینیل پیرولیدون-کو- مالئیک انیدرید) و کاربرد آن برای حذف ماده رنگزای قرمز کنگو از محلول‌های آبی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان

2 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران

چکیده

نانوکامپوزیت دوست‌دار محیط زیست ‌پلی (N- وینیل پیرولیدون-کو- مالئیک انیدرید) @ پوسته تخم مرغ@ اکسید آهن (PNVPMA@ES@Fe3O4) در دو مرحله سنتز شد. در مرحله اول، PNVPMA با استفاده از روش پلیمریزاسیون رادیکالی سنتز شد. در مرحله دوم، نانوکامپوزیت PNVPMA@ES@Fe3O4 با روش هم رسوبی درجا سنتز شد. نانوکامپوزیت PNVPMA@ES@Fe3O4 به عنوان یک جاذب دوست‌دار محیط‌زیست با قدرت جذب بالا برای حذف ماده رنگزای قرمز کنگو (CR) از محلول‌های آبی در شرایط مختلفی از قبیل pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت ماده رنگزا استفاده شد. نتایج نشان داد که درصد حذف ماده رنگزای CR با استفاده از نانوکامپوزیت سنتز شده بیش از 95% در 6pH= در مدت زمان 30 دقیقه می‌باشد. نتایج نشان داد برهم‌کنش بین CR و نانوکامپوزیت در توافق با ایزوترم لانگمویر و مدل سینتیکی شبه مرتبه‌ دوم می‌باشد. همچنین مدل ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند جذب ماده رنگزای CR روی نانوکامپوزیت سنتز شده به صورت خودبه خودی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Environmentally Friendly Super-Adsorbent Nanocomposite Based on Poly (N- Vinylpyrrolidone -Co- Maleic Anhydride) and Its Application for Congo Red Dye Removal from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • E. NazarzadehZare 1
  • M. Mansour Lakouraj 2
  • M. Masoumi 2
1 School of Chemistry, Damghan University
2 Department of Organic Chemistry, Faculty of chemistry, University of Mazandaran
چکیده [English]

Poly (N- vinylpyrrolidone -co- maleic anhydride) @ eggshell @ Fe3O4 (PNVPMA@ES@Fe3O4) eco-friendly nanocomposite was synthesized by a two-step method. In the first step, the PNVPMA copolymer was synthesized via radical polymerization method. In the second step, the PNVPMA@ES@Fe3O4 nanocomposite was synthesized through an in-situ co-precipitation technique. The PNVPMA@ES@Fe3O4 nanocomposite was used as high performance eco-friendly adsorbent to remove Congo red (CR) dye from aqueous solutions at various conditions, such as pH effect, contact time, adsorbent dosage and dye concentration. Results showed that the percentage removal of CR by synthesized magnetic nanocomposite was more than 95% at pH=6 and contact time 30 min. The results showed that the interactions between CR and the PNVPMA@ES@Fe3O4 nanocomposite were in agreement with the Langmuir isotherm and pseudo second order kinetic model. Also, thermodynamic model showed that the CR adsorption on the synthesized nanocomposite was spontaneous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Characterization
  • Environmentally friendly nanocomposite
  • Poly (N-vinylpyrrolidone -co- maleic anhydride)
  • Congo red removal