بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب‌های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانو فناوری رنگ و پوشش، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

خواص محافظتی نوار چسب‌های سرد ضدخوردگی وابسته به خواص فیزیکی و مکانیکی چسب لاستیکی مورد استفاده در تولید این محصول می‌باشد. این چسب‌ها بر پایه لاستیک بیوتیل می‌باشند. یکی از اجزاء تعیین‌کننده در محصولات لاستیکی نوع پرکننده معدنی مورد استفاده می‌باشد. در این پژوهش اصلاح سطحی نانو ذرات سیلیکا OX50 توسط تری مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان به روش سل-ژل انجام شده و نتایج اصلاح سطحی توسط آزمون‌های TGA و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تری مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان دارای گروه عاملی –SH می‌باشد، با پیوندهای غیراشباع لاستیک بیوتیل واکنش داده و سبب پخت لاستیک می‌گردد. برای مطالعه تاثیر نانوذرات اصلاح سطحی شده بر چسب حساس به فشار ضدخوردگی از آزمون‌های نقطه نرمی، چسبندگی و تنش برشی استفاده شد. نتایج، بهبود خواص مکانیکی و حرارتی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hybrid Organosilane Surface-Treated Nanoparticles on Physical and Mechanical Performance of IIR Based Pressure-Sensitive Adhesives

نویسندگان [English]

  • S.Edris Hoseini 1
  • M. Rostami 2
  • R. Amini 3
1 گروه پژوهشی نانو فناوری رنگ و پوشش, Institute for Color Science and Technology
2 Nanomaterials and nanocoatings Department, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The aim of this Research is assessment of surface treatment effect with mercapto silane on nano silica (OX50) on mechanical and heat properties of pressure sensitive adhesive. In this study, at first, the surface of nano silica were treated by mercapto silane through sol-gel method. To studying silanization and functional group of nano particles, using TGA, FTIR analysis. Also, to investigating of chemical and physical interaction of treated and untreated particles with polymeric matrix, softening point, adhesion and lab shear tests were performed. Results revealed that the mechanical and thermal properties of pressure sensitive increased with silica treated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure sensitive adhesive
  • surface treatment
  • Silane Coupling Agents
  • Butyl rubber
  • Nanoparticle