تأثیر برخی عوامل جلوه ظاهری خودرو بر درک چشمی سیاهی از دیدگاه مشتری

نویسندگان

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق تأثیر صفات جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی در میزان درک سیاهی آنها تحت شرایط نوردهی متفاوت بررسی می‌گردد. به منظور کاهش اثر مشخصه‌های رنگی نظیر روشنایی، فام و خلوص در درک چشمی سیاهی، نمونه‌هایی با ویژگیهای رنگی تقریباً یکسان انتخاب می‌شوند. همچنین با توجه به رویکرد صنعتی- تجاری موضوع، پنل‌های انتخابی جهت آزمون از فاکتورهای هندسی بهینه جلوه ظاهری (میزان وضوح تصویر و براقیت بالا و میزان پوست پرتقالی کم) که اغلب مورد پسند مشتریان خودروهای لوکس است، برخوردار بودند. از آزمون مقایسه جفت‌ها جهت ارزیابی چشمی پنل‌های مشکی متالیک و تعیین ترتیب سیاهی آنها استفاده شد. نتایج نشان داد که تحت شرایط نوردهی متفاوت (کابینت نوری، نور پراکنده و نور تک‌سویه)، هیچ‌یک از صفات هندسی جلوه ظاهری خودرو تأثیر معنی‌داری در درک بصری سیاهی روکش‌های سطح خودرویی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Some Appearance Factors on Blackness Perception of Automotive Finishes from the Customer Viewpoint

نویسندگان [English]

  • R. Jafari
  • F. Ameri
  • N. Khalili
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research the effect of appearance factors of automotive finishes on their blackness perception is investigated under various types of illumination. In order to decrease the effect of colorimetric attributes on perceived blackness of panels, samples with nearly identical colorimetric properties, i.e., lightness, chroma and hue, are selected. Regarding the industrial and commercial approach of the subject, the selected panels benefit from the optimum geometric appearance factors (higher values of distinctness of image and gloss as well as lower orange peel values) which are preferred by the majority of luxury vehicles customers. The pair comparison method was used to visually rank the blackness perception of metallic black panels. Results showed that there is not any significant relationship between the geometric appearance factors of automotive finishes and their blackness perception under different types of illumination, i.e., light booth, diffuse illumination and the unidirectional illumination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer-friendly appearance
  • Automotive finishes
  • Colorimetric coordinates
  • Visually perceived blackness