بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ

نویسنده

محقق و نویسنده

چکیده

پدیده رنگ از جمله موضوعات و مسائلی است که سال‌های زیادی به صورت معما بین برخی فیلسوفان و دانشمندان باقی‌مانده است و هنوز نظریه قابل قبولی که بتواند تمام مسائل رنگ را توضیح دهید ارائه نشده است. در دوران معاصر، معرفت‌شناسی یا شناخت‌شناسی در هر موضوعی دارای اهمیت فراوانی شده است. بنابراین پرداختن به پدیده رنگ با روش شناخت‌شناسی نیز، مورد توجه فیلسوفان و دیگر دانشمندان (خصوصاً دانشمندان غربی) واقع شده است. شاید تمامی سؤالات معرفت‌شناسی را بتوان در مسأله رنگ مورد دقت و تأمل قرار داد. اما پرداختن به این سؤالات شناخت‌شناسی، نیاز به مبانی روشنی از نسبت برخی اشیاء با «رنگ» و نیز «شناخت رنگ» دارد. به نظر می‌رسد نمی‌توان بدون این بررسی نسبت‌ها، جوابگوی سؤالات شناخت‌شناسی رنگ بود. در این نوشتار به عنوان اولین گام، حداقل به پنج عنوان بسیار مهم یعنی «جسم، نور، دستگاه بینایی، مغز و ذهن» و نسبت آنها در شناخت رنگ پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviews of Objects in Color Recognition

چکیده [English]

The color phenomenon is one of the subjects and matters that has remained as a secret among some of philosophers and scientists and has not been still presented an acceptable theory to explain all the questions and issues of the color.In contemporary times, the epistemology has acquired a great importance in every matters, so the philosophers and some other scientists - specially the western scientists- take the color phenomenon with the epistemological methods into account.Maybe it Will be possible to contemplate and investigate all the epistemological questions about the subject of color, but investigating these kinds of epistemological questions requires the precise basis in the relation of some solids with the color and also knowing the color.It seems that it is impossible to answer the epistemological questions about color without considering those relations.This research would assert to at least five great important subjects as, solid(body), light , sight system , brain, mind and their relation in knowing the color as the first step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Color epistemology( knowing the color)
  • solid
  • light
  • Sight system
  • brain
  • Mind