مطالعه تجزیه میکروبی ماده رنگزای ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم منفی اسینتوباکتر لووفی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه مازندران

2 گروه شیمی، دانشگاه ایلام

چکیده

مواد رنگزای مصنوعی در صنایع به ویژه صنایع نساجی کاربرد دارند. در حدود 10 تا 15 درصد مواد رنگزای مصنوعی مورد استفاده، طی انجام فرآیند رنگرزی هدر رفته و به‌عنوان آلاینده‌ای مضر و سمی وارد فاضلاب‌های صنایع می‌شود. این مواد رنگزا علاوه بر اینکه تهدیدی برای منابع آبی، خاک و اتمسفر هستند، باعث بروز مشکلات جدی برای موجودات زنده در اکوسیستم و به ویژه انسان می‌گردند. بنابراین حذف این رنگزا‌ها از محیط‌زیست ضروری به نظر می‌رسد. روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای تجزیه رنگزاهای موجود در پساب‌های نساجی وجود دارد اما از نظر اقتصادی پرهزینه هستند. از روش تجزیه زیستی به‌عنوان روش جایگزین و مطمئن درسال‌های اخیر استفاده گردید، زیرا روش‌های تجزیه زیستی ارزان، بی خطر و دوستدار محیط‌زیست هستند. در این روش‌ها از میکروب‌ها به ویژه باکتری‌‌ها جهت حذف ماده رنگزا استفاده می‌شود. در این مطالعه از باکتری اسینتوباکتر لووفی استفاده گردید، رنگ‌زدایی بوسیله این باکتری در سیستمی که شامل محیط کشت و رنگ است مورد بررسی قرار گرفت. عوامل بهینه‌سازی رنگ‌زدایی ایندیگوکارمین شامل زمان، غلظت اولیه ماده رنگزا، pH و دما بررسی گردید. بررسی نتایج نشان داد، در زمان 54 ساعت، دمای 50 درجه سانتی‌گراد و غلظت 150 میلی‌گرم در لیتر و 9 pH= بیشینه رنگ‌زدایی که برابر 99.02 درصد است صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Microbial Decolorization of Indigo Carmine Dye by Acinetobacter Lwoffii

نویسندگان [English]

  • S. Ahmady-Asbchin 1
  • H. Moradi 2
  • R. Tabaraki 2
1 Department of molecular and Cell Biology, University of Mazandaran
2 Department of chemistry, University of Ilam
چکیده [English]

Synthetic dyes are being employed by industries, especially by textile industries. About 10 to 15 percent of synthetic dyes are wasted during dying process and enter industrial wastewaters as toxic and harmful pollutants. These kind of dyes are not only a threat to water resources, soil and atmosphere, but also cause serious problems for living organisms particularly humans in the ecosystem. Therefore, removing them from environment is imperative. Various physical and chemical methods for textile dyes degradation from wastewaters have been developed but they are extremely costly. In recent years, biodegradation approach because of its cost-effectiveness and safety has been used as an alternative and safe method. In this method, microorganisms, particularly bacteria are used for removing dyes. In this study, however, we used Acinetobacter lwoffii bacteria. Decolorization by these bacteria was investigated by a system which contained both medium and dye. Furthermore, decolorization optimizing parameters of Indigo carmine including time, initial dye concentration, pH and temperature were investigated. The results demonstrated that over a period of 54 h, at 50 ° C, 150 mg/l of concentration and pH=9, maximum decolorization of 99.02 percent was performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinetobacter lwoffii
  • Indigo carmine
  • Biodegradation dye