بررسی اثر نرمال بودن توزیع داده‌ها در تعیین ابعاد طیفی نمونه‌های سیاه

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، نرمال بودن فضای انعکاس دو مجموعه داده سیاه حاصل از کاربرد روش چاپ بر روی کاغذ و پارچه مقایسه می‌گردد. در ادامه، فضای انعکاس هر دو پایگاه داده با کاربرد روش تحلیل اجزاء اصلی، فشرده و در ابعاد محدود بازسازی می‌شود. نتایج نشان‌دهنده آن است که توزیع هیچ‌یک از دو پایگاه داده سیاه کاغذی و پارچه‌ای از حالت نرمال پیروی نمی‌کند. همچنین به رغم وجود منحنی‌های انعکاسی هموار در هر دو پایگاه داده، نمونه‌های سیاه کاغذی از رفتار خطی‌تری در مقایسه با نمونه‌های پارچه‌ای برخوردار بوده و در فضاهای با ابعاد محدودتری قابل بازسازی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Normal Distribution of Dataset on Spectral Dimensions of Blacks

نویسنده [English]

  • R. Jafari
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, the normality of reflectance spectra of two different black dataset including of printed papers and fabrics are investigated. Then, by applying of principal component analysis technique (PCA) the reflectance domain of both dataset are compressed and reconstructed in restricted spaces. Results show that none of black papers and fabrics obeys from normal distribution. Besides, while both dataset benefit from smooth reflectance behaviors, the black papers behave more linear than black fabrics and could be described by lower spectral dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normality
  • Blackness
  • Spectral reconstruction
  • Principal component analysis technique