رنگرزی کالای پشمی آماده‌سازی شده به کمک پلاسمای اکسیژن با رنگزای طبیعی گل ریواس

نویسندگان

1 دانشکده فرش اردکان، دانشگاه علم و هنر یزد

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

3 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

در این مطالعه از گل ریواس به عنوان یک رنگزای طبیعی جدید برای رنگرزی الیاف پشم استفاده شده است. تاثیر آماده‌سازی الیاف با پلاسمای اکسیژن بر خواص رنگرزی الیاف پشم و امکان جایگزینی دندانه‌های معدنی با عملیات پلاسما در رنگرزی الیاف پشم با این رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه تغییرات فیزیکی ایجاد شده بر سطح الیاف از تصاویر میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. تغییرات شیمیایی اعمال شده بر الیاف پشم بعد از عملیات پلاسما با استفاده از طیف‌های FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که عملیات پلاسما فلس‌های سطحی الیاف پشم را تا حدودی تخریب کرده و گروه‌های اکسیژن‌دار بر روی الیاف ایجاد نموده است. ثبات رنگ نمونه‌های رنگرزی شده در برابر شستشو و نور اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که قدرت رنگی و مشخصات ثباتی نمونه‌های آماده‌سازی شده به وسیله پلاسما نسبت به الیاف خام بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dyeing of Oxygen Plasma Treated Wool Fibers with Rhuem Ribes L. Flowers

نویسندگان [English]

  • B. Ansari 1
  • Mohammad Khajeh Mehrizi 2
  • A. Haji 3
1 Ardakan Carpet Department, Yazd Science and Art Univ
2 Textile Engineering Department, Yazd University
3 Textile Engineering Department, Birjand Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, the extract of Rhuem Ribes L. flowers was used for dyeing of wool fibers. Oxygen plasma was used as a pretreatment to enhance the dyeability of wool fibers and metal mordant was eliminated from the dyeing process. The surface morphology of the wool fibers before and after plasma treatment was investigated by SEM images. FTIR analysis was employed to study the chemical changes imparted to the wool fibers by plasma treatment. The surface of wool fibers was etched and oxygen containing groups were introduced to the surface of wool fibers. The fastness of the dyed samples to washing and light was measured. The plasma treated samples showed better dyeability as well as good fastness to washing and light.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhuem Ribes L
  • Plasma
  • wool
  • Natural dyeing