اثر نوع عامل انتقال زنجیر بر خواص فیزیکی پراکنه‌های پلی‌یورتان پایه آبی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مطالعه، یک پراکنه پلی‌یورتان پایه آبی برپایه پلی‌استر سنتز گردید. طیف‌سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز به منظور تشخیص نقطه پایانی واکنش پلیمریزاسیون به کار گرفته شد. علاوه بر این، تاثیرات دو نوع عامل گسترش دهنده زنجیر بر رشد وزن مولکولی متوسط از طریق کروماتوگرافی ژل تراوا مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، تغییر متوسط اندازه ذرات، رفتار حرارتی رزین پایه و خصوصیات مکانیکی فیلم رنگ حاصله به ترتیب توسط دستگاه‌های تحلیل اندازه ذرات، گرماسنج پویشی تفاضلی، سنجش میزان سختی، انعطاف‌پذیری و ثبات سایشی تر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله به وضوح نشان دادند که در نسبتی ثابت از NCO/OH، استفاده از 1و4 بوتان دی ال به عنوان عامل گسترش دهنده زنجیر در مقایسه با هگزا متیلن دی آمین، کاهش اندازه ذرات، افزایش سختی، افزایش ثبات سایشی تر و به دنبال آن بهبود خواص مکانیکی فیلم رنگ حاصله را به همراه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Chain Extender Type on Physical Properties of Aqueous Polyurethane Dispersions

نویسندگان [English]

  • I. Zargar lellahi 1
  • M. Khorasani 2
  • A.A. Sabbagh Alvani 2
  • S. Kiani 3
1 Faculty of Engineering, South Tehran branch, Islamic Azad University
2 Color and Polymer Research Center, Amirkabir University of Technology
3 Faculty of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this study, an aqueous polyurethane dispersion based on polyester was synthesized. Fourier Transform Infrared Spectroscopy was used to monitor the end point of the polymerization. In addition, the effects of two different chain extenders were studied on the average molecular weight advancement by using gel permeation chromatography. Also, the modification of average particle size, thermal behavior of the basic resin and mechanical properties of the produced paint film were investigated by use of particle size analyzer, differential scanning calorimetry, hardness, flexibility and wet scrub tests, respectively. The results clearly explained that in constant molar ratio of NCO/OH, Using of 1,4 Butanediol as chain extender in comparison to Hexamethylenediamine, followed by decreasing in particle size, increasing in hardness and wet scrub that improved the mechanical properties of the final paint film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqueous polyturethane dispersion
  • Chain extender
  • Biocompatible paints
  • Dispersion technique
  • particle size