تأثیر مؤلفه‌های CIELCH در انتخاب سیاه ترجیح داده شده

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق تأثیر روشنایی، خلوص و زاویه فام در انتخاب سیاه برتر از میان 216 نمونه پارچه‌ای سیاه بررسی شد. ارزیابی نمونه‌ها با استفاده از روش رتبه‌بندی منظم و طی دو مرحله مجزا شامل انتخاب نمونه‌های سیاه و سپس گزینش سیاه برتر از میان نمونه‌هایی که بیش از 50% ارزیابان آنها را سیاه تشخیص دادند، انجام شد. نتایج حاصل از انجام 3130 آزمون ارزیابی چشمی بیانگر نقش مؤثر ویژگی فام نمونه‌ها در هر دو آزمون انتخاب نمونه سیاه و تعیین سیاه برتر است چون ارزیابان عمدتاً نمونه‌های سیاه ته‌سبز- ته‌آبی (حتی با مقادیر خلوص بالا) را به عنوان سیاه انتخاب کردند. ضمن آنکه عدم ارجحیت سیاهی برای نمونه‌های سیاه با ته‌رنگ‌های قرمز به دست آمد. همچنین مشخص شد که از بین دو نمونه سیاه با مقادیر خلوص یکسان و با ته‌رنگ‌های مشابه، نمونه تیره‌تر بیشتر ترجیح داده می‌شود. این انتخاب در ارزیابی نمونه‌های سیاه با مقادیر روشنایی و زوایای فام تقریباً مشابه، به نمونه خنثی‌تر تعلق گرفت. در پایان، پیچیدگی تابعیت سیاهی و ارجحیت سیاهی از سه مؤلفه روشنایی، خلوص و زاویه فام به طور هم‌زمان محرز گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of CIELCH Coordinates on Selection of Preferred Black

نویسنده [English]

  • R. Jafari
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research the effect of lightness, chroma and hue angle is investigated to select the preferred black among the 216 black fabrics. The rank ordering method was used to visually assess black samples in two steps, i.e., finding the black samples and selecting the preferred black among samples which most of observers detected them as blacks. Performing of 3130 visual assessment experiments shows the effect of hue attribute in blackness perception and preference. In fact, observers mostly selected and preferred the cyanish-bluish blacks while they did not prefer the reddish blacks. Besides, among two blacks with the same chroma and hue angle, the darker one was preferred. For black samples with the same lightness and hues, the blackness preference was related to the sample which is more neutral. Finally, it was found that lightness, chroma and hue angle influence in blackness perception and preference, simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preferred black
  • CIELCH coordinates
  • Blackness preference
  • Rank ordering
  • Visual assessment