ارزیابی رفتار حفاظتی الکتروپوشش‌های کاتدی به روش‌های AC/DC/AC اصلاح شده، EIS و مه نمکی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی؛قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، یک آزمون الکتروشیمیایی شتابیده تحت عنوان آزمون AC/DC/AC اصلاح‌شده معرفی شد به‌‌طوری که ترکیبی از چرخه‌های تر و خشک و پلاریزاسیون کاتدی است. پوشش مورد بررسی الکتروپوشش کاتدی با ضخامت متوسط 20 میکرون اعمال شده بر روی فولاد معمولی پخت شده در شرایط دمایی مختلف بود. در این تحقیق عملکرد حفاظتی الکتروپوشش کاتدی توسط آزمون‌های AC/DC/AC اصلاح‌شده، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و مه نمکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد الکتروپوشش‌های کاتدی با چگالی شبکه‌ای کمتر به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر مقاومت بهتری در مقابل تنش‌های مکانیکی در آزمون AC/DC/AC اصلاح شده دارند اما به دلیل مقاومت کمتر در مقابل تنش‌های الکتروشیمیایی، افت خواص حفاظتی آنها بیشتر از سایر نمونه‌ها است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده همبستگی کامل آزمون‌ AC/DC/AC اصلاح‌شده با آزمون EIS غوطه‌وری و آزمون مه نمکی پیوسته متداول در صنعت خودرو برای الکتروپوشش‌های کاتدی می‌باشد؛ اما میزان شتاب یافتگی و سرعت تخریب الکتروشیمیایی در آزمون AC/DC/AC بیشتر از آزمون‌های EIS و مه نمکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Protective Behavior of Different Cathodic Electrocoatings Using Different Anti-Corrosive Tests (Modified AC/DC/AC Test, EIS and Salt Spray)

نویسندگان [English]

  • S. Lajevardi Esfahani 1
  • Z. Ranjbar 2
  • S. Rastegar 3
1 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Surface Coatings and Corrosion;Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technoloty, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this study, an accelerated electrochemical test was introduced as modified AC/DC/AC test. This test consists of D.C. polarization, soaking and dry cycles. The evaluated coating was cathodic electrocoating that electrodeposited on phosphated mild steel substrate with an average thickness of 20 microns and cured in three different conditions. In this research, the protective behavior of cathodic electrocoatings was investigated using the modified AC/DC/AC test, EIS and salt spray tests. Results showed that cathodic electrocoatings with low crosslinking density have better resistance against mechanical stresses during the modified AC/DC/AC test because of their more flexibility. On the other hand, due to the poor resistance against electrochemical stresses, final loss of protective properties of low-crosslinked electrocoatings are notable. The study manifests good correlation between the results of carried tests which the acceleration of coating degradation under the modified AC/DC/AC test conditions is the most.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified AC/DC/AC test
  • EIS
  • Salt spray test
  • Cathodic electrocoating