بررسی عملکرد و اثبات روش ضربی اصلاح نایکنواختی تابش در توصیف رنگی دوربین دیجیتالی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

اخیراً دوربین‌های دیجیتال رنگی به عنوان ادوات جایگزین برای اندازه‌گیری ظاهر رنگی اجسام مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. با این وجود، استفاده از این دوربین‌ها نیازمند تنظیمات و مهیا نمودن شرایط اولیه است. یکی از مهم‌ترین تنظیمات، کیفیت نورپردازی است که به دلیل نایکنواختی باعث بروز مشکلات فراوان در اندازه‌گیری‌ها خواهد شد. اگرچه در مقالات متعدد از روش تصحیح ضربی برای تصحیح نایکنواختی‌های تابش استفاده شده است، ولی تاکنون در هیچ یک از کارهای انجام شده دلیلی برای اثبات صحت عملکرد این روش ارائه نشده است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل خطی دوربین اثباتی برای مدل تصحیح ضربی ارائه شده است. همچنین اثر روش‌های مختلف تصحیح نایکنواختی تابش، ازجمله تصحیح ضربی وجمعی توسط کارت سفید،‌ مقایسه شد و تاثیر تصحیح‌های انجام شده بر روی نتایج حاصل از توصیف کالریمتریک دوربین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تصحیح روی توصیف کالریمتریک دوربین نشان داد که استفاده از روش تصحیح ضربی نتایج مطلوب‌تری را نسبت به روش دیگر ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Proving of Multiplicative Lighting Correction in Color Characterization of Digital Camera

نویسندگان [English]

  • A. Mahmoudi Nahavandi 1
  • M. Safi 2
1 Color Imaging and Color Image Processing Department, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
چکیده [English]

Digital color cameras are being taken attention for color appearance measurement. However, exploiting these devices needs some device calibrations. One of the most important tunings is the quality of lighting. Inhomogeneous lighting may cause some difficulties in measurements. Although the multiplicative inhomogeniteiy correction method has been used in many papers, none of them has ever rationalized this method. In this paper multiplicative inhomogeniteiy correction has been proved using linear model of camera. Moreover the effect of two correction methods including multiplicative and additive methods on the result of characterization of camera has been studied. The results showed that multiplicative correction method gives a better performance comparing other methods. Also, a proof has been given for efficiency of multiplicative correction method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital camera
  • Colorimetric characterization
  • Lighting inhomogeniteiy correction
  • Color measurement