تاثیر کربن مشکی و کربن فعال بر خواص رنگی و فیزیکی پارچه پنبه- نایلونی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

امروزه پنهان‌کردن البسه و تجهیزات در صنایع نظامی در کشورهای مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کار تحقیقاتی تلاش شده است تا با بهره‌گیری از نانوذرات کربن مشکی و میکروذرات کربن فعال در خمیر چاپ فام خاکی پارچه‌های پنبه/نایلونی مورد استفاده در منسوجات نیروهای نظامی در مناطق بیابانی، میزان انعکاس استاندارد مورد نیاز آنها در نواحی مرئی و زیر قرمز نزدیک (Vis-NIR) شبیه‌سازی شود. رفتار انعکاسی نمونه‌ها نشان داد که با استفاده از مقدار جزئی کربن مشکی در فام خاکی می‌توان به نحو مطلوبی انعکاس نمونه استاندارد را در نواحی Vis-NIR همانند نمود. نفوذپذیری هوا در نمونه‌ها با افزایش غلظت ذرات کربن در خمیر چاپ، افزایش یافت. ارزیابی زاویه تماس نمونه‌ها با آب نشان می‌دهد که هرچه غلظت رنگدانه‌های جاذب کربنی در خمیر چاپ افزایش می‌یابد زاویه تماس سطحی بیشتر می‌شود و در زمان‌های طولانی‌تر آب کاملا روی سطح پخش می‌شود. همچنین نتایج ثبات‌های شستشویی، نوری و مالشی در همه نمونه‌های چاپ شده خوب حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Carbon Black and Carbon Active on Color and Physical Properties of Cotton/Nylon Fabric

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khajeh Mehrizi 1
  • S. M. Mortazavi 2
  • S. Mallakpour 3
  • S.M. Bidoki 4
1 Textile Engineering Department, Yazd University
2 Textile Engineering Department, Isfahan University of Technology
3 Chemistry Department, Isfahan University of Technology
4 Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

Nowadays, concealment of textile and equipments in military industries has received specific interest in various countries. In this research, by application of nano- Carbon Black (CB) and micro- Carbon Active (CA) in a specific print formulation on cotton/nylon (Co/PA) fabric to produce khaki color, the required standard Vis-NIR reflectance for a successful obscure for desert environment was matched. Reflectance behavior of samples showed that by application of CB rare value in khaki printing formulations could tune spectral level in order to match the reference khaki reflectance in Vis-NIR range. Air permeability of sample was increased by adding CB particles to the printing paste. Evaluation of contact angle with water depicted that when concentration of carbon absorbing pigments raise, surface contact angle increase and the water entirely absorb at the long time. Also, color fastness of printed samples against washing, light and rubbing were good achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concealment
  • Nano carbon black
  • Micro carbon active
  • Co/PA fabric
  • Vis-NIR reflectance