بررسی اثر نانوذرات اکسیدی روی و نانوتیتانیا بر خواص حفاظتی پوشش‌های پلی‌یورتانی آب‌پایه در محیط شتابیده محفظه نور فرابنفش

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی؛قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

با وجود اینکه اخیراً صنعت خودرو پیشرفت قابل توجهی در تولید پوشش‌های خودرویی با کارایی بسیار خوب داشته است، در حال حاضر تقاضاهای مردمی برای پوشش‌هایی با پایداری نوری خوب و ظاهری بهتر بیشتر شده است. از این رو در تحقیق حاضر برای افزایش پایداری نوری سیستم پوششی، از دو ماده پایدارکننده نوری UV با نام‌های نانو اکسید روی و نانو تیتانیا استفاده شد و این مواد به لایه آستر ضدخوردگی یک سامانه پوشش خودرویی افزوده شدند. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها اثر این مواد جاذب بر روی مقاومت به خوردگی پوشش تحت شرایط جوی شتابیده از قبیل آزمون های محفظه UV، غوطه‌وری در محلول 3.5 درصد کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور بسیار اندک این جاذب‌های نور UV باعث بهبود پایداری جوی و خواص ضدخوردگی پوشش تا 10 برابر بیشتر نسبت به پوشش بدون پایدارکننده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Nano Zinc Oxide and Nano Titania Particles as UV Stabilizer in the Waterborne Polyurethane Coatings in Accelerated Weathering Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Rashvand 1
  • Z. Ranjbar 2
1 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Surface Coatings and Corrosion;Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Recently, demands for the automotive coatings with good protective resistance and better appearance are grown up. So that in this research two kinds of UV stabilizer, nano Zinc Oxide and nano Titania were used in an automotive corrosion resistant primer to improve the light resistance of coatings. After that the corrosion resistance of the nano composite coatings, under some accelerated weathering condition like dry UV cabin and immersion in 3.5 wt% NaCl solutions were studied. The results show that presence of these additives even in a small amount could improve about 10 times the UV stability and corrosion resistance of coatings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light stabilizer
  • Nano zinc oxide
  • Nano titania
  • Coating film
  • Polyurethane