بررسی اثر رزین‌های اپوکسی ـ پلی‌استر حاصل از ضایعات رنگ‌های پودری بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه چوب ـ پلاستیک

نویسندگان

1 پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

چکیده

برای بررسی تأثیر رزین اپوکسی ـ پلی‌استر بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی آمیزه چوب ـ پلاستیک، پلی‌پروپیلن، آرد چوب و رزین اپوکسی ـ پلی‌استر، توسط مخلوط‌کن داخلی (بنبوری) مخلوط شده و پس از قالب‌گیری مورد آزمایش قرار گرفتند. رزین اپوکسی ـ پلی‌استر قادر است در دمای اختلاط مواد آمیزه، ایجاد پیوندهای عرضی نماید و خواص آمیزه را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج آزمون‌های کششی و خمشی نشان داد که افزایش میزان رزین اپوکسی ـ پلی‌استر در آمیزه موجب افزایش مدول کششی و خمشی شده در حالی که استحکام مکانیکی و ازدیاد طول هنگام شکست را کاهش می‌دهند. همچنین اضافه‌کردن این مواد به آمیزه موجب کاهش مقاومت به ضربه در نمونه‌ها نیز می‌شود. اما از طرفی استفاده از چنین رزین‌هایی موجب کاهش جذب آب در نمونه و در نتیجه کاهش واکشیدگی ضخامت می‌شود و به این ترتیب از ایجاد تنش‌های ناشی از تورم نمونه به علت جذب آب و جمع‌شدگی به دلیل از دست دادن رطوبت جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Epoxy-Polyester Resin Effect Resulting from Waste Powder Coating on the Physical and Mechanical Properties of Wood-Plastic Composite

نویسندگان [English]

  • Z. Farhadinejad 1
  • M. Ehsani 1
  • B. Khosravian 2
  • G. Ebrahimi 2
1 Department of Polymer Processing, Iran Polymer and Petrochemical Institute
2 Department of Wood and Paper Science Technology, University of Tehran
چکیده [English]

To investigate the effect of epoxy-polyester resin on mechanical and physical properties of wood-plastic composite, polypropylene, wood flour and epoxy-polyester resin were mixed by an internal mixer and molded. The epoxy-polyester resin can be cured and made cross links between chains at the mixing temperature; so it can affect the properties of the composite. The result of tensile and flexural tests revealed that introduction of epoxy-polyester resin increased tensile and flexural modulus but reduced mechanical strength as well as elongation at break. Also such a material decreased impact strength. On the other hand, epoxy-polyester resin reduced water absorption of the samples and consequently decline thickness swelling. Therefore, it reduced stresses which were produced by swelling as a result of water absorption in the sample and shrinkage after drying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood-plastic composite
  • Epoxy-polyester resin
  • Cross link density
  • Mechanical properties
  • physical properties
  • Thickness Swelling