مقایسه اثر پایدارکننده نوری و جاذب فرابنفش بر دوام پوشش‌های خودرویی

نویسندگان

1 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی؛قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

با وجود اینکه اخیراً صنعت خودرو پیشرفت قابل توجهی در تولید پوشش‌های خودرویی با کارایی بسیار خوب داشته است، در حال حاضر تقاضای جامعه برای پوشش‌هایی با پایداری نوری خوب و ظاهری بهتر بیشتر شده است. از این رو در تحقیق حاضر از دو پایدارکننده فرابنفش بر پایه یکی از انواع ترکیبات HALS ((Hindered Amine Light Stabilizer) و همچنین نوعی جاذب بر پایه هیدروکسی‌فنیل-تری‌آزین در لایه‌های رویه یک پوشش خودرویی استفاده شد. برای این منظور مقدار 1% وزنی از این افزودنی‌ها با استفاده از همزن مکانیکی به ماده شفاف پوشه اضافه و پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، اثر مواد جاذب بر روی ظاهر و پایداری جوی و خواص ضد خوردگی پوشش‌های خودرویی تحت شرایط جوی شتابیده از قبیل آزمون‌های مه نمکی و زنون مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور 1% وزنی این جاذب‌های پرتو فرابنفش باعث بهبود پایداری جوی پوشش‌های خودرویی می‌شود و پایدارکننده نوری بر پایه هیدروکسی فنیل تری آزین در مقایسه با ترکیبات HALS عملکرد بهتری نشان داده است. این رفتار را می‌توان به ماهیت قلیایی ترکیبات HALS و دخالت احتمالی آن در انجام واکنش‌های پخت نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of UV Absorber and Hindered Amine Light Stabilizer on Durability and Protective Properties of Automotive Coatings

نویسندگان [English]

  • Z. Ranjbar 1
  • Sh. Ashhari 2
1 Department of Surface Coatings and Corrosion;Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2
چکیده [English]

Since the automotive industry has been developed in producing high performance automotive coatings recently, demands for automotive coatings with high UV stability and good appearance in addition to low costs have been increased. For this purpose, in this research two different kinds of UV stabilizers, one hydroxyl phenyl triazine and the other based on Hindered Amine Light Stabilizer (HALS)components were used in clear coats of automotive coatings system. 1 Wt% of these additives were added to the clear coats using mechanical mixer device thereafter the effects of the absorbers on the appearance and some properties of the automotive coatings system were evaluated after exposing the coatings to accelerated weathering in a salt spray and also running a xenon test. Results showed that the presence of small amounts of the UV absorbers can improve the weathering resistance of the automotive coatings, besides it was found that hydroxyl phenyl triazine absorber had better effects than HALS. This can be related to alkaline nature of HALS and retarding effect in curing reactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light stabilizer
  • Automotive coatings
  • Hydroxyl phenyl thriazine
  • HALS