قابلیت دو رنگدانه سفید آلی و معدنی تهیه شده جهت جایگزینی تیتانیم دی‌اکسید در خمیرهای چاپ منسوجات

نویسنده

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

تیتانیم دی‌اکسید از جمله پرمصرف‌ترین رنگدانه‌ها است که صرفاً از منابع معدنی تهیه شده و بالاترین مصرف را در میان رنگدانه‌های سفید و رنگی در صنایع مختلف داشته و در کشور ایران سالانه به مقدار هزاران تن مصرف می‌شود. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا کارایی دو نمونه رنگدانه جدید سنتز شده بر پایه استفاده از مواد معدنی و آلی جهت جایگزینی تیتانیم دی‌اکسید مورد نیاز در تهیه خمیرهای چاپ منسوجات مورد ارزیابی قرار گیرد. آزمون‌ها و مشاهدات انجام شده حکایت از قابلیت مناسب رنگدانه‌های سفید تولید شده برای جایگزینی تیتانیم دی‌اکسید از خمیرهای چاپ منسوجات داشته‌اند. ثبات‌های مالشی، شستشویی و نوری رنگدانه‌های آلی و معدنی جایگزین بسیار خوب بوده و رنگدانه سفید معدنی از پایداری حرارتی بالا حتی تا 600 درجه سانتی‌گراد برخوردار بوده و رنگدانه سفید آلی نیز تا دمای 190 درجه سانتی‌گراد از پایداری مناسبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential of Two Synthetic Organic and Inorganic White Pigments as Substitutes for Titanium Dioxide in Textile Printing Pastes

نویسنده [English]

  • S.M. Bidoki
Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

Titanium dioxide is a pigment with the highest consumption amongst all other white and colored pigments in different industries which solely is produced from mining procedures and its consumption in Iran is thousands of tons per annum. In the present research, two new synthetic white pigments based on organic and inorganic materials were evaluated for their potential for substitution of TiO2 in white textile printing formulations. According to the results, both synthetic white pigments were capable of full substitution of TiO2 in textile printing formulations. Rubbing, washing and light fastness of printed patterns using synthetic white pigments were acceptable and inorganic white pigment showed very high stability even up to 600 oC whilst organic white pigment could only withstand temperatures of up to 190 oC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium dioxide
  • Organic white pigment
  • Inorganic white pigment
  • TiO2 substitution
  • Textile printing paste