استفاده از رنگدانه‌های آلی و معدنی در تهیه میکای رنگی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانومواد و نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 نانو مواد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در سال‌های اخیر، رنگدانه‌های ترکیبی که از ترکیب یک رنگدانه صدفی و یک رنگدانه آلی تهیه می‌شوند تهیه شده و به بازار عرضه شده‌اند. در این مقاله، تهیه میکای رنگی با استفاده از رنگدانه‌های آلی و معدنی مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات نمونه‌های ساخته شده با به کارگیری روش‌های رنگ‌سنجی، UV-Visible و میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی مطالعه شدند. نتایج نشان دادند که میزان جذب رنگدانه‌ها بر سطح پولک‌های میکا از 10 الی 80 درصد متغیر بوده و بستگی زیادی به pH محیط واکنش دارد و بیشترین جذب در pH 5 الی 6 به دست می‌آید. نتایج رنگ‌سنجی برای متغیرهای h،C*، b*، a* و L* نشان دهنده تهیه رنگدانه‌های زرد نسبتاً پر رنگ، آبی با خلوص رنگی مناسب، خاکستری روشن و یک رنگ قرمز با ته رنگ آبی است. تهیه رنگ ارغوانی که از نشاندن رنگدانه‌های آبی و قرمز به طور همزمان بر سطح پولک‌های میکا به دست آمد مؤکد این نظر است که با این روش نه تنها رنگ‌های اصلی بلکه امکان تهیه محدوده وسیعی از رنگ‌های ثانویه نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Organic and Inorganic Pigments for Preparation of Colored Mica

نویسندگان [English]

  • S. Rasouli 1
  • Fatemeh Oshani 2
  • S. Abdollahi 3
1 Department of Nanomaterials & Nanotechnology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Nanotechnology and Nano Materials, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In recent years hybrid pigments based on mica and an organic pigment have been prepared and used in different applications. In this paper, preparation of a colored mica was investigated and the samples were characterized by ultraviolet visible spectroscopy, optical and electronic microscopes. Results showed that the dye-uptake (%) on the mica surface varied from 10 to 80 percent depending on pH. Maximum dye-uptake was observed for pH 5-6. L*, a*, b*, h and C* values from colorimetric investigation demonstrated that colored mica samples of yellow, blue, gray and purple were prepared. It was shown that by this method not only the primary colors but also the secondary colors can be prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MICA
  • Organic pigment
  • Inorganic pigment
  • Hybrid pigment