بررسی تغییرات در ریخت‌‌شناسی و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلی‌پروپیلن ـ تالک با افزودن ضایعات پوشش پودری اپوکسی ـ پلی‌استر

نویسندگان

1 پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 گروه پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

در این مطالعه اصلاح واکنشی کامپوزیت‌های پروپیلن ـ تالک با استفاده از ضایعات پوشش پودری اپوکسی ـ پلی‌استر در یک اکسترودر دو مارپیچه انجام و خواص مکانیکی و ریخت‌شناسی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ریخت‌شناسی نشان می‌دهد که ضایعات پودری موجب بهبود پخش ذرات تالک در بستر پلی‌پروپیلن شده و موجب تسهیل در جهت‌گیری ذرات تالک در جهت جریان قالب‌گیری می‌شود. نمونه عاری از اپوکسی ـ پلی‌استر با افزایش زمان فرسودگی کاهش خواص شدیدی دارد که با افزودن اپوکسی ـ پلی‌استر موجود در ضایعات پوشش پودری این خواص به میزان بسیار کمتری افت نشان داده و در نمونه پلی‌پروپیلن حاوی 20% تالک با افزودن 20% ضایعات، کامپوزیت تقریباً در مقابل فرسودگی حرارتی مقاوم شده است. بهبود مقاومت خواص مکانیکی در کامپوزیت‌ها در برابر اثرات فرسودگی می‌تواند ناشی از چسبندگی رزین‌های پلی‌استر و اپوکسی موجود در ضایعات بر روی تالک باشد که این مسأله با توجه به وجود ناخالصی‌های فلزی در پرکننده‌های معدنی که موجب تسریع فرسودگی حرارتی پلیمرها می‌شود، قابل توجیه است. پخت رزین‌های اپوکسی ـ پلی‌استر موجود در ضایعات پوشش پودری موجب تمرکز تنش و در نتیجه تضعیف خواص مکانیکی نظیر ضربه‌پذیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Variations in Morphological and Mechanical Properties of PP-Talc Composites by Incorporation of Epoxy-Polyester Powder Coating

نویسندگان [English]

  • M. Ehsani 1
  • Y. Jahani 2
1 Department of Polymer Processing, Iran Polymer and Petrochemical Institute
2 Department of Plastics, Iran Polymers and Petrochemicals Institute
چکیده [English]

In this study reactive modification of polypropylene (PP) and talc composites by powder coating waste (PCW) on a co-rotating twin screw extruder was studied and morphology and mechanical properties were evaluated. The morphological study of the composites showed that the use of powder coating waste improved the dispersion of talc in PP and leads to orientation of talc plates in the flow direction of the injection mold. The PP-talc composite shows high loss of mechanical properties with thermal aging in comparison with PP-talc composites which have powder coating waste (PCW). PP + Talc (20%) + PCW (20%) sample shows good resistance against to thermal aging. The improvement of thermal stability of PP- Talc- PCW composites can be the result of adhering of epoxy-polyester resin of powder coating waste on talc plates and also to metals impurities. The cured epoxy –polyester resin particles were played the role of stress concentrators and decreased mechanical properties such as impact strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Powder coating wastes
  • Epoxy-polyester resin
  • polypropylene